LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A002 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
SOKIĆ DŽEVAHID 11542.86
PANDŽA VINKO 31131.43
HASANI SURI 20925.71
HODŽIĆ SUADA 7822.86
HUSKIĆ AMRA 2720.00
ŠLJIVO MILKA 9617.14
BEŠIREVIĆ JOVANKA 23617.14
TURBO SABAHUDIN 8411.43
SOLAK ENES 13411.43
MARIČEVIĆ ELIZABETA 538.57
GRGIĆ NADA 1738.57
ČEHIĆ NAIDA 1938.57
HADŽO MIRALEM 425.71
HADŽO MUNIB 625.71
ČIVA ARIF 1025.71
VELIĆ SAKIB 1225.71
ŠEHIĆ SALEMA 2225.71
DINAREVIĆ EHLIMANA 1112.86
DURMIĆ BERINA 1412.86
DINAREVIĆ OMER 1512.86
SJEROTANOVIĆ HUSEIN 1612.86
HRVAT KEMAL 1812.86
FIKIĆ ISMET 2100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]