LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A002 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PAŠIĆ SEJAD 161336.11
SMAILBEGOVIĆ MALIK 12822.22
ALIĆ ADMIR 9719.44
KARAMUSTAFIĆ SALIH 23616.67
HASIĆ MUHAMED 1513.89
ZAHIROVIĆ ALMIN 8513.89
RIHIĆ ANEL 22411.11
SMAILBEGOVIĆ AZEMINA 238.33
ĆOSOVIĆ EVELIN 338.33
DINAREVIĆ ZINAIDA 1338.33
MUŠIĆ ALMINA 725.56
OMANOVIĆ AMINA 412.78
KOVAČ MIRZA 500.00
ČIVA SIDIK 600.00
SULJAGIĆ EHLIMANA 1000.00
HASANSPAHIĆ EDHEM 1100.00
SALČINOVIĆ ĐEJLAN 1412.78
SOLAK NASIR 1500.00
KOVAČEVIĆ DŽENINA 1712.78
ŠIŠIĆ MEVLUDIN 1800.00
VELIĆ SANELA 1900.00
KOVAČ SAMRA 2000.00
ČOSIĆ SELMA 2100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]