LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A002 -> Kod subjekta: 00020
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
KADRIĆ MIRELA 5538.46
MURATOVIĆ ŠEFKO 4430.77
OMANOVIĆ MUNIB 3323.08
KADRIĆ MENSUD 1215.38
KRŠA MEVLIDA 8215.38
ARNAUT FAHRUDIN 9215.38
IMAMOVIĆ EMIR 617.69
HAJRO MIDHAT 717.69
DŽULIMAN MUNEVERA 200.00
BOTIĆ OMER 1000.00
HERCO MEDINA 1100.00
NEFIĆ DINO 1200.00
ŠEHIĆ NEDIM 1300.00
MUHIĆ AMIRA 1400.00
DIMITRIJEVIĆ SANEL 1500.00
GROŠO NEDŽAD 1600.00
NUKIĆ NEŽDETA 1700.00
SILAJDŽIĆ BERZAD 1800.00
ZAIMOVIĆ SAMIR 1900.00
BEŠIĆ SANELA 2000.00
NEFIĆ MUGDIM 2100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]