LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 025 -> Kod biračkog mjesta: 025A006B -> Kod subjekta: 01252
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
H. MUHAMEDOVIĆ FADIL - NEZAVISNI KANDIDAT
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKA STRANKA
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
TALETOVIĆ SAFET 13666.67
MEŠIĆ SADIK 4444.44
JUKAN ADIS 9444.44
PEZEROVIĆ ELMA 14333.33
MAHMUTOVIĆ VEHID 3111.11
SULJKANOVIĆ HASAN 30111.11
LALIĆ MUHAMED 100.00
DELIĆ SEDINA 200.00
GOLAĆ MIRZETA 500.00
BAJRAMOVIĆ MAID 600.00
HANIĆ HALID 700.00
ZELINKIĆ AIDA 800.00
MUJANOVIĆ ABDULAH 1000.00
SINANOVIĆ ADELA 1100.00
MRKONJIĆ MUHAREM 1200.00
JAHIĆ AVDO 1500.00
BOŠNJAKOVIĆ MIRZA 1600.00
PEŠTALIĆ NERVADA 1700.00
KADIĆ SEMIR 1800.00
SMAJLOVIĆ MIRZA 1900.00
SIVIĆ HAZIMA 2000.00
MUJIĆ SELVIR 2100.00
TOPČAGIĆ SEMIR 2200.00
SIVIĆ MELIHA 2300.00
TIPURA ALAUDIN 2400.00
SINANOVIĆ AMIR 2500.00
PEŠTALIĆ LEJLA 2600.00
HEĆIMOVIĆ SUAD 2700.00
MUJIĆ SUAD 2800.00
MEHINOVIĆ FAZILA 2900.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]