LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 025 -> Kod biračkog mjesta: 025A006B -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
H. MUHAMEDOVIĆ FADIL - NEZAVISNI KANDIDAT
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKA STRANKA
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
NURKIĆ BEGAN 121794.44
HASIĆ AHMET 211688.89
BEŠIROVIĆ RAMO 7738.89
HUSEINBAŠIĆ HIKMET 1015.56
RABIĆ ZIJAD 1815.56
PRLJAČA JUSUF 100.00
NEZIĆ ALMA 200.00
ĐONLIĆ ŠEVALIJA 300.00
HASANOVIĆ OSMAN 400.00
MEHIĆ JASNA 500.00
DIVLJANOVIC LATIF 600.00
MOĆIĆ DŽENITA 800.00
MEHIĆ VAHIDIN 900.00
FAZLIĆ ALMA 1100.00
ŠALDIĆ SADIK 1300.00
HUSEINAGIĆ DŽENANA 1400.00
BIJELIĆ SUAD 1500.00
GIBIĆ EMIR 1600.00
DŽANANOVIĆ FATIMA 1700.00
KEVRIĆ ASMIR 1900.00
LIPOVAC FAKETA 2000.00
UNKIĆ ALMIR 2200.00
TALETOVIĆ JASMINA 2300.00
HUSEINBAŠIĆ MIRSAD 2400.00
MIKULIĆ BUDIMIR 2500.00
GLUHIĆ SELMA 2600.00
DJEDOVIĆ EŠEF 2700.00
TOKIĆ AVDO 2800.00
GIBIĆ DEVLETA 2900.00
MAHMUTOVIĆ ZEHRA 3000.00
MUHAREMOVIĆ REJHAN 3100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]