LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 025 -> Kod biračkog mjesta: 025A006B -> Kod subjekta: 00882
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
H. MUHAMEDOVIĆ FADIL - NEZAVISNI KANDIDAT
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
POSAVSKA STRANKA
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Kandidat Redni broj Broj glasova %
SELIMOVIĆ ELVIRA 53886.36
KOVAČEVIĆ MIRSAD 28511.36
ZAHIROVIĆ TEUFIK 136.82
OMERČIĆ MERIMA 200.00
LIPOVAC SALIH 312.27
ČAJIĆ FEHRAD 400.00
LUŠNIČKIĆ ESAD 600.00
HUSKIĆ HAMID 700.00
ČEKIĆ ALMA 800.00
GLUHIĆ DŽEMAL 900.00
OKANOVIĆ HUSEJN 1000.00
ZAHIROVIĆ JASMINKA 1112.27
SOKOLUŠIĆ INDIR 1200.00
SUBAŠIĆ ALMA 1312.27
MEŠANOVIĆ SABAHUDIN 1400.00
MOĆIĆ ENISA 1500.00
SELIMOVIĆ JASMIN 1624.55
PAŠALIĆ FATIMA 1700.00
MEŠANOVIĆ SANEL 1800.00
AHMETOVIĆ NERMA 1900.00
FEHRATOVIĆ TAHIR 2000.00
GOLAĆ ALDINA 2100.00
HASANOVIĆ DŽEMAL 2200.00
ČANDIĆ MIRNADA 2312.27
SELIMOVIĆ ADMIR 2400.00
BRKIĆ DEVLETA 2500.00
GOLAĆ NESIB 2600.00
KLOPIĆ NEVZETA 2700.00
BRISTRIĆ SADETA 2900.00
AHMETAŠEVIĆ MEHO 3000.00
KOTORIĆ MEVLIDA 3100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]