LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 074 -> Kod biračkog mjesta: 074B001
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
074B001
TESLIĆ-KNEŽ POLJE
"OSNOVNA ŠKOLA""P.P.NJEGOŠ"""
1.
074B002A
TESLIĆ-NOVO NASELJE
"SREDNJA ŠKOLA""J.DUČIĆ"""
1.
074B002B
TESLIĆ-NOVO NASELJE
"SREDNJA ŠKOLA""J.DUČIĆ"""
1.
074B003
TESLIĆ-PROMETNA
"JKP""KOMUNALAC"""
1.
074B004
TESLIĆ-STADION
OBDANIŠTE
1.
074B005
TESLIĆ-TRG
KINO
1.
074B006
TESLIĆ-GAJ
ELEKTRO-DISTRIBUCIJA
1.
074B007
TESLIĆ-MALA USORA
"OSNOVNA ŠKOLA""V.S.KARADŽIĆ"""
1.
074B008A
BANJA VRUĆICA
KISELJAK
1.
074B008B
BANJA VRUĆICA
KISELJAK
1.
074B008C
BANJA VRUĆICA
KISELJAK
1.
074B009
DONJA VRUĆICA
DOM
1.
074B010
GORNJA VRUĆICA
ŠKOLA
1.
074B011
STENJAK
DOM
1.
074B012
RUDNIK
ŠKOLA
1.
074B013A
BARIĆI
DOM
1.
074B013B
BARIĆI
DOM
1.
074B014A
ĐULIĆI
ŠKOLA
1.
074B014B
ĐULIĆI
ŠKOLA
1.
074B014C
ĐULIĆI
ŠKOLA
1.
074B014D
ĐULIĆI
ŠKOLA
1.
074B015
VLAJIĆI
ŠKOLA
1.
074B016
GOMJENICA
PR.KUĆA
1.
074B017A
GORNJI TESLIĆ
ŠKOLA
1.
074B017B
GORNJI TESLIĆ
ŠKOLA
1.
074B018
JASENOVA
DOM
1.
074B019A
DONJI BULETIĆ
ŠKOLA
1.
074B019B
DONJI BULETIĆ
ŠKOLA
1.
074B019C
DONJI BULETIĆ
ŠKOLA
1.
074B020
GORNJI BULETIĆ
ŠKOLA
1.
074B021A
PRIBINIĆ-CENTAR
ŠKOLA
1.
074B021B
PRIBINIĆ-CENTAR
ŠKOLA
1.
074B022
TESLIĆ-NOVO NASELJE
SŠC-TESLIĆ
1.
074B023
GORNJA ŠNJEGOTINA
ŠKOLA
1.
074B024
PARLOZI
ŠKOLA
1.
074B025
GORNJE LIPLJE
ŠKOLA
1.
074B026A
KAMENICA
ŠKOLA
1.
074B026B
KAMENICA
ŠKOLA
1.
074B027
RAJŠEVA
PR.KUĆA
1.
074B028
SLATINA
ŠKOLA
1.
074B029A
BLATNICA
ŠKOLA
1.
074B029B
BLATNICA
ŠKOLA
1.
074B030
STENJAK-B
DOM-STENJAK
1.
074B031
BIJELO BUČJE-PETKOVIĆI
DOM
1.
074B032
DONJI UGODNOVIĆI
ŠKOLA
1.
074B033
OČAUŠ
DOM
1.
074B034
KUZMANI
ŠKOLA
1.
074B035A
MLADIKOVINE
ŠKOLA
1.
074B035B
MLADIKOVINE
ŠKOLA
1.
074B036
BARDACI
DOM
1.
074B037A
ČEČAVA-CENTAR
ŠKOLA
1.
074B037B
ČEČAVA-CENTAR
ŠKOLA
1.
074B037C
ČEČAVA-CENTAR
ŠKOLA
1.
074B038
STUDENCI
P.KUĆA
1.
074B039
ŽARKOVINA
DOM
1.
074B040
RASTUŠA
ŠKOLA
1.
074B041
UKRINICA
DOM
1.
074B042
GORNJI RANKOVIĆ
ŠKOLA
1.
074B043
DONJI RANKOVIĆ
ŠKOLA
1.
074B044
GORNJI RUŽEVIĆ
ŠKOLA
1.
074B045A
DONJI RUŽEVIĆ
ŠKOLA
1.
074B045B
DONJI RUŽEVIĆ
ŠKOLA
1.
074B046
GORNJA RADNJA
DOM
1.
074B047
OSIVICA
ŠKOLA
1.
074B048
VITKOVCI
DOM
1.
074B049
RUDNIK 2
OŠ P.P.NJEGOŠ
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
824
Ukupno važećih glasova
311
Ukupno nevažećih glasova21
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba