LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: FOČA (FBIH) -> Kod subjekta: 00008
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1KAROVIĆ ESAD 58849.44
2GLUHAČEVIĆ ALMA 16938.76
3IKOVIĆ IDRIZ 24424.72
4BAŠIĆ IZET 114123.03
5KAROVIĆ MINELA 72312.92
6KLJUNO FIKRET 62111.80
7BAŠIĆ SEAD 31910.67
8ISANOVIĆ VILDANA 101910.67
9ČAVRK ALDIJANA 4137.30
10MARIĆ MOMIR 8116.18
11RAMOVIĆ MUJO 995.06
12SOFRADŽIJA MUJO 1284.49
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba