LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 130 -> Kod biračkog mjesta: 130A003A -> Kod subjekta: 00730
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
BARIMAC LEJLA 9555.56
HODŽIĆ EDIS 21222.22
ČIČKO SIDIK 25222.22
ČIČKO AMILA 100.00
KARAVDIĆ ADNAN 200.00
SADIKOVIĆ ELMIR 300.00
CUCA JELENA 400.00
RUŽIĆ DARKO 500.00
FAZLIĆ MUSTAFA 600.00
JAHIĆ MINELA 700.00
MERĐANOVIĆ AHMED 800.00
MUSIĆ ELVEDINA 1000.00
PALJANIN FADIL 1100.00
HUSEINBEGOVIĆ EDIN 1200.00
FEJZIĆ BELMA 1300.00
HUJIĆ ZIJAD 1400.00
HIDIĆ SANIN 1500.00
KAZIĆ ARNESA 1600.00
BULJUGIJA VERNES 1700.00
ŠEHIĆ MERIMA 1800.00
LOKVANČIĆ JASMIN 1900.00
VATRIĆ EMINA 2000.00
ŠUKIĆ MINELA 2200.00
KREK ERNEST 2300.00
BRKIĆ FAHRUDIN 2400.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba