LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 117 -> Kod biračkog mjesta: 117A005 -> Kod subjekta: 00020
Naziv subjekta
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT
NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
KADRIĆ MENSUD 1562.50
DŽULIMAN MUNEVERA 2337.50
NUKIĆ NEŽDETA 17225.00
OMANOVIĆ MUNIB 3112.50
MURATOVIĆ ŠEFKO 4112.50
ARNAUT FAHRUDIN 9112.50
KADRIĆ MIRELA 500.00
IMAMOVIĆ EMIR 600.00
HAJRO MIDHAT 700.00
KRŠA MEVLIDA 800.00
BOTIĆ OMER 1000.00
HERCO MEDINA 1100.00
NEFIĆ DINO 1200.00
ŠEHIĆ NEDIM 1300.00
MUHIĆ AMIRA 1400.00
DIMITRIJEVIĆ SANEL 1500.00
GROŠO NEDŽAD 1600.00
SILAJDŽIĆ BERZAD 1800.00
ZAIMOVIĆ SAMIR 1900.00
BEŠIĆ SANELA 2000.00
NEFIĆ MUGDIM 2100.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]