LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 093 -> Kod biračkog mjesta: 093A042 -> Kod subjekta: 01177
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
HDZ KOALICIJA ZA ZENICU
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
BPS-SEFER HALILOVIĆ
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
GRAĐANSKA INICIJATIVA ZENICA ZA EU
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
NAŠA STRANKA
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
SUND BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
ISAK RAMO 11071.43
HAMZIĆ SEMIR 4642.86
HAMZIĆ DŽEVAD 6642.86
TELALOVIĆ AMRA 13535.71
BOŠNJAK HASNIJA 25535.71
BEGOVIĆ MELISA 31535.71
AVDIĆ VAHID 33428.57
KELEŠTURA ARMINA 1617.14
SMAKA ZUHRA 200.00
TURKOVIĆ SAFET 300.00
AVDIĆ AMRA 500.00
TRIFKOVIĆ VLADO 700.00
MURANOVIĆ SVJETLANA 800.00
PURIĆ AMIR 900.00
ČOLAKOVIĆ AIDA 1000.00
FEJZIĆ SALIM 1100.00
FAZLIĆ ĐEMAL 1200.00
IMAMOVIĆ HASAN 1400.00
KOZLIĆ AGAN 1500.00
BEGANOVIĆ MURIS 1700.00
ALIHODŽIĆ MUHEDIN 1800.00
SEMIĆ MAIDA 1900.00
HALILOVIĆ SEAD 2000.00
OKAN MEHMEDALIJA 2100.00
ČIČAK MUHDINA 2200.00
HALILOVIĆ MEHO 2300.00
ADEM ELVIRA 2400.00
MUHAREMOVIĆ NIJAZ 2600.00
ORMANOVIĆ MAHIR 2700.00
BILIĆ AMRA 2800.00
KARAHMET ADNAN 2900.00
BABIĆ HARUN 3000.00
ŠABANOVIĆ DŽEVAD 3200.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]