LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 045 -> Kod biračkog mjesta: 045B002 -> Kod subjekta: 00016
Naziv subjekta
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
JOKIĆ JUGOSLAV 12060.61
PROTIĆ MARIJANA 8927.27
STANKOVIĆ DRAGICA 11824.24
BRKIĆ SANJA 5515.15
POPADIĆ SLOBODANKA 2412.12
PETROVIĆ DUŠKO 739.09
NEDELJKOVIĆ SVJETLAN 1239.09
LAZAREVIĆ SLAVICA 1726.06
JOVANOVIĆ DRAGAN 313.03
MARTIĆ MILAN 400.00
VELIMIROVIĆ MILOŠ 600.00
DRAGIĆ DUŠKO 900.00
TUMARČIĆ SIMO 1000.00
KOSTIĆ NEMANJA 1313.03
ILIĆ BILJANA 1400.00
SAMARDŽIĆ LJUBIŠA 1500.00
JOVIĆ MILAN 1600.00
RADIĆ SVETISLAV 1813.03
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba