LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: TUZLA
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
050A001
BATVA 1
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
2.
050A002
BATVA 2
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
3.
050A003
BATVA 3
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
4.
050A004
BATVA 4
OBDANIŠTE PČELICA
5.
050A005
BATVA 5
OBDANIŠTE PČELICA
6.
050A006
BATVA 6
MZ BATVA
7.
050A007
BATVA 7
MZ BATVA
8.
050A008
BATVA 8
OBDANIŠTE PČELICA
9.
050A009
BATVA 9
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
10.
050A010
BRČANSKA MALTA 1
MZ BRČANSKA MALTA
11.
050A011
BRČANSKA MALTA 2
OŠ BRČANSKA MALTA
12.
050A012
BRČANSKA MALTA 3
MZ BRČANSKA MALTA
13.
050A013
BRČANSKA MALTA 4
OŠ BRČANSKA MALTA
14.
050A014
BRČANSKA MALTA 5
OŠ BRČANSKA MALTA
15.
050A015
BRČANSKA MALTA 6
OŠ BRČANSKA MALTA
16.
050A016
BRČANSKA MALTA 7
OŠ BRČANSKA MALTA
17.
050A017
BRČANSKA MALTA 8
OŠ BRČANSKA MALTA
18.
050A018
BRČANSKA MALTA 9
OŠ BRČANSKA MALTA
19.
050A019
BREŠKE 1
DRUŠTVENI DOM BREŠKE
20.
050A020
BUKINJE 1
DOM KULTURE BUKINJE
21.
050A021
BUKINJE 2
DOM KULTURE BUKINJE
22.
050A022
CENTAR 1
MZ CENTAR
23.
050A023
CENTAR 2
MUZIČKA ŠKOLA TUZLA
24.
050A024
CENTAR 3
MUZIČKA ŠKOLA TUZLA
25.
050A025
DOKANJ 1
OŠ DOKANJ
26.
050A026
DOKANJ 2
OŠ DOKANJ
27.
050A027
DRAGUNJA 1
OŠ DRAGUNJA
28.
050A028
DRAGUNJA 2
OŠ DRAGUNJA
29.
050A029
DOBRNJA 1
DRUŠTVENI DOM DOBRNJA
30.
050A030
DOBRNJA 2
DRUŠTVENI DOM DOBRNJA
31.
050A031
ČANIĆI 1
ČITAONICA ČANIĆI
32.
050A032
GORNJA TUZLA 1
OŠ GORNJA TUZLA
33.
050A033
GORNJA TUZLA 2
OŠ GORNJA TUZLA
34.
050A034
GORNJA TUZLA 3
OŠ GORNJA TUZLA
35.
050A035
GORNJA TUZLA 4
OŠ KOSCI
36.
050A036
GORNJA TUZLA 5
OŠ GORNJA TUZLA
37.
050A037
GRABOVICA 1
OŠ GRABOVICA
38.
050A038
GRABOVICA 2
OŠ GRABOVICA
39.
050A039
HUSINO 1
DOM KULTURE HUSINO
40.
050A040
HUSINO 2
DOM KULTURE HUSINO
41.
050A041
HUSINO 3
DOM KULTURE HUSINO
42.
050A042
JALA 1
MZ JALA
43.
050A043
JALA 2
ČITAONICA MZ JALA
44.
050A044
KISELJAK 1
OŠ KISELJAK
45.
050A045
ŠEVAR
ČITAONICA ŠEVAR
46.
050A046
KISELJAK 2
OŠ KISELJAK
47.
050A047
KULA 1
MZ KULA
48.
050A048
KULA 2
MZ KULA
49.
050A049
LIPNICA 1
DOM RUDARA LIPNICA
50.
050A050
LIPNICA 2
OŠ LIPNICA
51.
050A051
GORNJA LIPNICA 1
OŠ LIPNICA GORNJA
52.
050A052
GORNJA LIPNICA 2
OŠ LIPNICA GORNJA
53.
050A053
SREDNJA LIPNICA 1
DRUŠTVENI DOM LIPNICA SREDNJA
54.
050A054
LJEPUNICE 1
ČITAONICA LJEPUNICE
55.
050A055
BRGULE 1
ČITAONICA BRGULE
56.
050A056
MILEŠIĆI 1
ČITAONICA MILEŠIĆI
57.
050A057
LJUBAČE 1
DOM KULTURE LJUBAČE
58.
050A058
LJUBAČE 2
DOM KULTURE LJUBAČE
59.
050A059
KREKA 1
OŠ MILADIJE
60.
050A060
KREKA 2
OŠ MILADIJE
61.
050A061
KREKA 3
OŠ MILADIJE
62.
050A062
KREKA 4
OŠ MILADIJE
63.
050A063
KREKA 5
OŠ MILADIJE
64.
050A064
KREKA 6
OŠ MILADIJE
65.
050A065
MEJDAN 1
OŠ MEJDAN
66.
050A066
MOSNIK 1
ČITAONICA MOSNIK
67.
050A067
MOSNIK 2
OŠ MEJDAN
68.
050A068
MOSNIK 3
OŠ KREKA
69.
050A069
MOSNIK 4
OŠ KREKA
70.
050A070
MOSNIK 5
OŠ KREKA
71.
050A071
MRAMOR 1
OŠ MRAMOR
72.
050A072
MRAMOR 2
DRUŠTVENI DOM MARINA GLAVA
73.
050A073
MRAMOR 3
OŠ MRAMOR
74.
050A074
NOVI GRAD I 1
MZ NOVI GRAD I
75.
050A075
NOVI GRAD I 2
MZ NOVI GRAD I
76.
050A076
NOVI GRAD I 3
OŠ NOVI GRAD
77.
050A077
NOVI GRAD I 4
OŠ NOVI GRAD
78.
050A078
NOVI GRAD I 5
OŠ NOVI GRAD
79.
050A079
NOVI GRAD II 1
MZ NOVI GRAD II
80.
050A080
GORNJA OBODNICA 1
MJESNI URED GORNJA OBODNICA
81.
050A081
DONJA OBODNICA 1
DRUŠTVENI DOM DONJA OBODNICA
82.
050A082
PASCI GORNJI 1
OŠ PASCI GORNJI
83.
050A083
PASCI GORNJI 2
OŠ PASCI GORNJI
84.
050A084
PASCI GORNJI 3
OŠ PASCI GORNJI
85.
050A085
PAR SELO 1
OŠ ORAŠJE
86.
050A086
PAR SELO 2
OŠ PASCI DONJI
87.
050A087
PAR SELO 3
OŠ PASCI DONJI
88.
050A088
SIMIN HAN 1
OŠ SIMIN HAN
89.
050A089
SIMIN HAN 2
OŠ SIMIN HAN
90.
050A090
SIMIN HAN 3
OŠ SIMIN HAN
91.
050A091
SIMIN HAN 4
OŠ SIMIN HAN
92.
050A092
SIMIN HAN 5
OŠ SIMIN HAN
93.
050A093
POŽARNICA 1
MZ POŽARNICA KOVAČEVO SELO
94.
050A094
SLATINA 1
OŠ PAZAR
95.
050A095
SLATINA 2
OŠ PAZAR
96.
050A096
SLATINA 3
ELEKTRO TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
97.
050A097
SLATINA 4
MZ SLATINA
98.
050A098
SLATINA 5
ELEKTRO TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
99.
050A099
SLATINA 6
OBDANIŠTE POLETARAC
100.
050A100
SLAVINOVIĆI 1
MZ SLAVINOVIĆI
101.
050A101
SLAVINOVIĆI 2
OŠ SLAVINOVIĆI
102.
050A102
SLAVINOVIĆI 3
OŠ SLAVINOVIĆI
103.
050A103
SLAVINOVIĆI 4
OŠ SLAVINOVIĆI
104.
050A104
SLAVINOVIĆI 5
OMLADINSKI CENTAR KRIŽANI
105.
050A105
SLAVINOVIĆI 6
OŠ SLAVINOVIĆI
106.
050A106A
SLAVINOVIĆI 7
OŠ SLAVINOVIĆI
107.
050A106B
SLAVINOVIĆI 7
OŠ SLAVINOVIĆI
108.
050A107
SLAVINOVIĆI 8
OŠ SLAVINOVIĆI
109.
050A108
SLAVINOVIĆI 9
OŠ SLAVINOVIĆI
110.
050A109
SLAVINOVIĆI 10
OŠ SLAVINOVIĆI
111.
050A110
SOLANA 1
PODRUČNA OŠ SOLANA
112.
050A111
SOLANA 2
PODRUČNA OŠ SOLANA
113.
050A112
SOLANA 3
PODRUČNA OŠ SOLANA
114.
050A113
SOLANA 4
PODRUČNA OŠ SOLANA
115.
050A114
SOLANA 5
PODRUČNA OŠ SOLANA
116.
050A115
SOLINA 1
ČITAONICA SOLINA
117.
050A116
SOLINA 2
OŠ SOLINA
118.
050A117
SOLINA 3
MZ SOLINA NOVO NASELJE BLOK-B
119.
050A118
SOLINA 4
NOVO NASELJE SOLINA BLOK-B-GAVRILOVIĆ
120.
050A119
SOLINA 5
NOVO NASELJE SOLINA BLOK-B-GAVRILOVIĆ
121.
050A120
SOLINA 6
OŠ SOLINA
122.
050A121
SOLINA 7
OŠ SOLINA
123.
050A122
SJENJAK 1
OŠ SJENJAK
124.
050A123
SJENJAK 2
DOM ZA NEZBRINUTU DJECU
125.
050A124
SJENJAK 3
OŠ SJENJAK
126.
050A125
SJENJAK 4
OŠ SJENJAK
127.
050A126
SJENJAK 5
OŠ SJENJAK
128.
050A127
SJENJAK 6
OŠ NOVI GRAD
129.
050A128
SJENJAK 7
OŠ NOVI GRAD
130.
050A129
STARI GRAD 1
OŠ CENTAR
131.
050A130
STARI GRAD 2
OŠ CENTAR
132.
050A131
STARI GRAD 3
OŠ CENTAR
133.
050A132
STARI GRAD 4
OŠ CENTAR
134.
050A133
PLANE 1
DOM BORACA PLANE
135.
050A134
ŠIČKI BROD 1
MZ ŠIČKI BROD
136.
050A135
MIHATOVIĆI 1
ČITAONICA MIHATOVIĆI
137.
050A136
MIHATOVIĆI 2
ČITAONICA MIHATOVIĆI
138.
050A137
ŠIĆI 1
ČITAONICA ŠIĆI
139.
050A138
ŠIČKI BROD 2
MZ ŠIČKI BROD
140.
050A139
ŠI SELO 1
OŠ JALA
141.
050A140
ŠI SELO 2
OŠ JALA
142.
050A141
ŠI SELO 3
OŠ JALA
143.
050A142
ŠI SELO 4
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
144.
050A143
ŠI SELO 5
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
145.
050A144
ŠI SELO 6
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
146.
050A145
ŠI SELO 7
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
147.
050A146
ŠI SELO 8
OŠ JALA
148.
050A147
ŠI SELO 9
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
149.
050A148
TUŠANJ 1
OŠ TUŠANJ
150.
050A149
TUŠANJ 2
OŠ TUŠANJ
151.
050A150
TUŠANJ 3
OŠ TUŠANJ
152.
050A151
TUŠANJ 4
OŠ TUŠANJ
153.
050A152
TUŠANJ 5
POSLOVNI PROSTOR HRUSTIĆ-MANDIĆI 19O
3. x x x
Raspodjela mandata
Broj redovnih mandata
30
Broj mandata za nacionalne manjine
1
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
111045
Ukupno važećih glasova
41661
Nevažeći po drugim kriterijima4203
Ukupno nevažećih praznih listića
664
Obrađena biračka mjesta153/153(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
41303
Ukupno poštom
139
Ukupno u odsustvu, mobilni tim219
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
9514
MUJIĆ MEHMED - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
404403010-1
27912
JUSIĆ NEDŽAD - NEZAVISNI KANDIDAT
397393220-0
19132
JOSIPOVIĆ IVICA - KOMUNISTIČKA PARTIJA
8686000-0
27915
BAJRAMOVIĆ INDIRA - NEZAVISNI KANDIDAT
5454000-0
29787
BEGOVIĆ JASMINKA - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
2726100-0

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]