LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 050 -> Kod biračkog mjesta: 050A020
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
050A001
BATVA 1
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
1.
050A002
BATVA 2
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
1.
050A003
BATVA 3
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
1.
050A004
BATVA 4
OBDANIŠTE PČELICA
1.
050A005
BATVA 5
OBDANIŠTE PČELICA
1.
050A006
BATVA 6
MZ BATVA
1.
050A007
BATVA 7
MZ BATVA
1.
050A008
BATVA 8
OBDANIŠTE PČELICA
1.
050A009
BATVA 9
ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA
1.
050A010
BRČANSKA MALTA 1
MZ BRČANSKA MALTA
1.
050A011
BRČANSKA MALTA 2
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A012
BRČANSKA MALTA 3
MZ BRČANSKA MALTA
1.
050A013
BRČANSKA MALTA 4
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A014
BRČANSKA MALTA 5
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A015
BRČANSKA MALTA 6
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A016
BRČANSKA MALTA 7
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A017
BRČANSKA MALTA 8
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A018
BRČANSKA MALTA 9
OŠ BRČANSKA MALTA
1.
050A019
BREŠKE 1
DRUŠTVENI DOM BREŠKE
1.
050A020
BUKINJE 1
DOM KULTURE BUKINJE
1.
050A021
BUKINJE 2
DOM KULTURE BUKINJE
1.
050A022
CENTAR 1
MZ CENTAR
1.
050A023
CENTAR 2
MUZIČKA ŠKOLA TUZLA
1.
050A024
CENTAR 3
MUZIČKA ŠKOLA TUZLA
1.
050A025
DOKANJ 1
OŠ DOKANJ
1.
050A026
DOKANJ 2
OŠ DOKANJ
1.
050A027
DRAGUNJA 1
OŠ DRAGUNJA
1.
050A028
DRAGUNJA 2
OŠ DRAGUNJA
1.
050A029
DOBRNJA 1
DRUŠTVENI DOM DOBRNJA
1.
050A030
DOBRNJA 2
DRUŠTVENI DOM DOBRNJA
1.
050A031
ČANIĆI 1
ČITAONICA ČANIĆI
1.
050A032
GORNJA TUZLA 1
OŠ GORNJA TUZLA
1.
050A033
GORNJA TUZLA 2
OŠ GORNJA TUZLA
1.
050A034
GORNJA TUZLA 3
OŠ GORNJA TUZLA
1.
050A035
GORNJA TUZLA 4
OŠ KOSCI
1.
050A036
GORNJA TUZLA 5
OŠ GORNJA TUZLA
1.
050A037
GRABOVICA 1
OŠ GRABOVICA
1.
050A038
GRABOVICA 2
OŠ GRABOVICA
1.
050A039
HUSINO 1
DOM KULTURE HUSINO
1.
050A040
HUSINO 2
DOM KULTURE HUSINO
1.
050A041
HUSINO 3
DOM KULTURE HUSINO
1.
050A042
JALA 1
MZ JALA
1.
050A043
JALA 2
ČITAONICA MZ JALA
1.
050A044
KISELJAK 1
OŠ KISELJAK
1.
050A045
ŠEVAR
ČITAONICA ŠEVAR
1.
050A046
KISELJAK 2
OŠ KISELJAK
1.
050A047
KULA 1
MZ KULA
1.
050A048
KULA 2
MZ KULA
1.
050A049
LIPNICA 1
DOM RUDARA LIPNICA
1.
050A050
LIPNICA 2
OŠ LIPNICA
1.
050A051
GORNJA LIPNICA 1
OŠ LIPNICA GORNJA
1.
050A052
GORNJA LIPNICA 2
OŠ LIPNICA GORNJA
1.
050A053
SREDNJA LIPNICA 1
DRUŠTVENI DOM LIPNICA SREDNJA
1.
050A054
LJEPUNICE 1
ČITAONICA LJEPUNICE
1.
050A055
BRGULE 1
ČITAONICA BRGULE
1.
050A056
MILEŠIĆI 1
ČITAONICA MILEŠIĆI
1.
050A057
LJUBAČE 1
DOM KULTURE LJUBAČE
1.
050A058
LJUBAČE 2
DOM KULTURE LJUBAČE
1.
050A059
KREKA 1
OŠ MILADIJE
1.
050A060
KREKA 2
OŠ MILADIJE
1.
050A061
KREKA 3
OŠ MILADIJE
1.
050A062
KREKA 4
OŠ MILADIJE
1.
050A063
KREKA 5
OŠ MILADIJE
1.
050A064
KREKA 6
OŠ MILADIJE
1.
050A065
MEJDAN 1
OŠ MEJDAN
1.
050A066
MOSNIK 1
ČITAONICA MOSNIK
1.
050A067
MOSNIK 2
OŠ MEJDAN
1.
050A068
MOSNIK 3
OŠ KREKA
1.
050A069
MOSNIK 4
OŠ KREKA
1.
050A070
MOSNIK 5
OŠ KREKA
1.
050A071
MRAMOR 1
OŠ MRAMOR
1.
050A072
MRAMOR 2
DRUŠTVENI DOM MARINA GLAVA
1.
050A073
MRAMOR 3
OŠ MRAMOR
1.
050A074
NOVI GRAD I 1
MZ NOVI GRAD I
1.
050A075
NOVI GRAD I 2
MZ NOVI GRAD I
1.
050A076
NOVI GRAD I 3
OŠ NOVI GRAD
1.
050A077
NOVI GRAD I 4
OŠ NOVI GRAD
1.
050A078
NOVI GRAD I 5
OŠ NOVI GRAD
1.
050A079
NOVI GRAD II 1
MZ NOVI GRAD II
1.
050A080
GORNJA OBODNICA 1
MJESNI URED GORNJA OBODNICA
1.
050A081
DONJA OBODNICA 1
DRUŠTVENI DOM DONJA OBODNICA
1.
050A082
PASCI GORNJI 1
OŠ PASCI GORNJI
1.
050A083
PASCI GORNJI 2
OŠ PASCI GORNJI
1.
050A084
PASCI GORNJI 3
OŠ PASCI GORNJI
1.
050A085
PAR SELO 1
OŠ ORAŠJE
1.
050A086
PAR SELO 2
OŠ PASCI DONJI
1.
050A087
PAR SELO 3
OŠ PASCI DONJI
1.
050A088
SIMIN HAN 1
OŠ SIMIN HAN
1.
050A089
SIMIN HAN 2
OŠ SIMIN HAN
1.
050A090
SIMIN HAN 3
OŠ SIMIN HAN
1.
050A091
SIMIN HAN 4
OŠ SIMIN HAN
1.
050A092
SIMIN HAN 5
OŠ SIMIN HAN
1.
050A093
POŽARNICA 1
MZ POŽARNICA KOVAČEVO SELO
1.
050A094
SLATINA 1
OŠ PAZAR
1.
050A095
SLATINA 2
OŠ PAZAR
1.
050A096
SLATINA 3
ELEKTRO TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
1.
050A097
SLATINA 4
MZ SLATINA
1.
050A098
SLATINA 5
ELEKTRO TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
1.
050A099
SLATINA 6
OBDANIŠTE POLETARAC
1.
050A100
SLAVINOVIĆI 1
MZ SLAVINOVIĆI
1.
050A101
SLAVINOVIĆI 2
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A102
SLAVINOVIĆI 3
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A103
SLAVINOVIĆI 4
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A104
SLAVINOVIĆI 5
OMLADINSKI CENTAR KRIŽANI
1.
050A105
SLAVINOVIĆI 6
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A106A
SLAVINOVIĆI 7
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A106B
SLAVINOVIĆI 7
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A107
SLAVINOVIĆI 8
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A108
SLAVINOVIĆI 9
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A109
SLAVINOVIĆI 10
OŠ SLAVINOVIĆI
1.
050A110
SOLANA 1
PODRUČNA OŠ SOLANA
1.
050A111
SOLANA 2
PODRUČNA OŠ SOLANA
1.
050A112
SOLANA 3
PODRUČNA OŠ SOLANA
1.
050A113
SOLANA 4
PODRUČNA OŠ SOLANA
1.
050A114
SOLANA 5
PODRUČNA OŠ SOLANA
1.
050A115
SOLINA 1
ČITAONICA SOLINA
1.
050A116
SOLINA 2
OŠ SOLINA
1.
050A117
SOLINA 3
MZ SOLINA NOVO NASELJE BLOK-B
1.
050A118
SOLINA 4
NOVO NASELJE SOLINA BLOK-B-GAVRILOVIĆ
1.
050A119
SOLINA 5
NOVO NASELJE SOLINA BLOK-B-GAVRILOVIĆ
1.
050A120
SOLINA 6
OŠ SOLINA
1.
050A121
SOLINA 7
OŠ SOLINA
1.
050A122
SJENJAK 1
OŠ SJENJAK
1.
050A123
SJENJAK 2
DOM ZA NEZBRINUTU DJECU
1.
050A124
SJENJAK 3
OŠ SJENJAK
1.
050A125
SJENJAK 4
OŠ SJENJAK
1.
050A126
SJENJAK 5
OŠ SJENJAK
1.
050A127
SJENJAK 6
OŠ NOVI GRAD
1.
050A128
SJENJAK 7
OŠ NOVI GRAD
1.
050A129
STARI GRAD 1
OŠ CENTAR
1.
050A130
STARI GRAD 2
OŠ CENTAR
1.
050A131
STARI GRAD 3
OŠ CENTAR
1.
050A132
STARI GRAD 4
OŠ CENTAR
1.
050A133
PLANE 1
DOM BORACA PLANE
1.
050A134
ŠIČKI BROD 1
MZ ŠIČKI BROD
1.
050A135
MIHATOVIĆI 1
ČITAONICA MIHATOVIĆI
1.
050A136
MIHATOVIĆI 2
ČITAONICA MIHATOVIĆI
1.
050A137
ŠIĆI 1
ČITAONICA ŠIĆI
1.
050A138
ŠIČKI BROD 2
MZ ŠIČKI BROD
1.
050A139
ŠI SELO 1
OŠ JALA
1.
050A140
ŠI SELO 2
OŠ JALA
1.
050A141
ŠI SELO 3
OŠ JALA
1.
050A142
ŠI SELO 4
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
1.
050A143
ŠI SELO 5
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
1.
050A144
ŠI SELO 6
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
1.
050A145
ŠI SELO 7
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
1.
050A146
ŠI SELO 8
OŠ JALA
1.
050A147
ŠI SELO 9
GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ
1.
050A148
TUŠANJ 1
OŠ TUŠANJ
1.
050A149
TUŠANJ 2
OŠ TUŠANJ
1.
050A150
TUŠANJ 3
OŠ TUŠANJ
1.
050A151
TUŠANJ 4
OŠ TUŠANJ
1.
050A152
TUŠANJ 5
POSLOVNI PROSTOR HRUSTIĆ-MANDIĆI 19O
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
793
Ukupno važećih glasova
258
Ukupno nevažećih glasova43
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
27915
BAJRAMOVIĆ INDIRA - NEZAVISNI KANDIDAT
3
9514
MUJIĆ MEHMED - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
3
19132
JOSIPOVIĆ IVICA - KOMUNISTIČKA PARTIJA
1
27912
JUSIĆ NEDŽAD - NEZAVISNI KANDIDAT
0
29787
BEGOVIĆ JASMINKA - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
0

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba