LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 137 -> Kod biračkog mjesta: 137A018
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
137A000
LIČNO
1.
137A001
ŠIROKAČA1
OŠ EDHEM MULAABDIĆ UL ZA BEGLUKOM 60
1.
137A002
ŠIROKAČA2
OŠ EDHEM MULABDIĆ UL ZA BEGLUKOM 60
1.
137A003
ŠIROKAČA3
OŠ EDHEM MULABDIĆ UL ZA BEGLUKOM 60
1.
137A004
TOKADŽEKA1
MZ TOKA DŽEKA UL TOKA BB (PROSTOR AMBULANTE TOKA-DŽEKA)
1.
137A005
TOKADŽEKA2
MZ TOKA DŽEKA UL TOKA BB(PROSTOR MZ)
1.
137A006
MAHMUTOVAC1
MZ MAHMUTOVAC,PAJE BB (PROSTOR MZ)
1.
137A007
MAHMUTOVAC2
MZ MAHMUTOVAC,PAJE DO BR. 91 (PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR)
1.
137A008
MAHMUTOVAC3
MZ MAHMUTOVAC, MAHMUTOVAC 72/A (PRIVATNA KUĆA)
1.
137A009
HRIDJARČEDOLI1
OŠ ŠEJH MUHAMEDA EF HADŽIJAMAKOVIĆA IZA HRIDA 11
1.
137A010
HRIDJARČEDOLI2
OŠ ŠEJH MUHAMEDA EF HADŽIJAMAKOVIĆA IZA HRIDA 11
1.
137A011
HRIDJARČEDOLI3
OŠ ŠEJH MUHAMEDA EF HADŽIJAMAKOVIĆA IZA HRIDA 11
1.
137A012
BABIĆA BAŠTA1
MZ BABIĆA BAŠĆA MAGUDA 1
1.
137A013
BABIĆA BAŠTA2
MZ BABIĆA BAŠĆA MAGUDA 1
1.
137A014
BISTRIK1
MZ BISTRIK BAKAREVIĆA 5
1.
137A015
BISTRIK2
OŠ EDHEM MULABDIĆ KONAK 1
1.
137A016
BISTRIK3
OŠ EDHEM MULABDIĆ BISTRIK 31
1.
137A017
BISTRIK4
MZ BISTRIK BAKAREVIĆA 5
1.
137A018
MJEDENICA
MSŠ HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 55
1.
137A019
MOŠĆANICA1
MZ MOŠĆANICA SARAJEVSKIH GAZIJA 25
1.
137A020
MOŠĆANICA2
OŠ VRHBOSNA BARUTHANA 60
1.
137A021
MOŠĆANICA3
MZ MOŠĆANICA SARAJEVSKIH GAZIJA 25
1.
137A022
MOŠĆANICA4
OŠ VRHBOSNA BARUTHANA 60
1.
137A023
VRATNIK1
OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ CARINA 2
1.
137A024
VRATNIK2
OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ CARINA 2
1.
137A025
VRATNIK3
MZ VRATNIK MUSTAFE DOVADŽIJE 17
1.
137A026
VRATNIK4
MZ VRATNIK MUSTAFE DOVADŽIJE 17
1.
137A027
KOVAČI1
MZ KOVAČI DŽININA 12
1.
137A028
KOVAČI2
MZ KOVAČI DŽININA 12
1.
137A029
SUMBULUŠA1
OŠ SABURINA SABURINA 4
1.
137A030
SUMBULUŠA2
OŠ SABURINA SABURINA 4
1.
137A031
MEDRESA1
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
1.
137A032
MEDRESA2
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
1.
137A033
MEDRESA3
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
1.
137A034
MEDRESA4
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
1.
137A035
SEDRENIK1
PROSTOR OŠ NA SEDRENIKU,SEDRENIK BB
1.
137A036
SEDRENIK2
PROSTOR OŠ NA SEDRENIKU, SEDRENIK BB
1.
137A037
SEDRENIK3
PROSTOR OŠ NA SEDRENIKU , SEDRENIK BB
1.
137A038
LOGAVINA1
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
1.
137A039
LOGAVINA2
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
1.
137A040
LOGAVINA3
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
1.
137A041
LOGAVINA4
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
1.
137A042
LOGAVINA5
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
1.
137A043
BAŠČARŠIJA1
EKONOMSKI FAKULTET TRG OSLOBOĐENJA 1
1.
137A044
BAŠČARŠIJA2
EKONOMSKI FAKULTET TRG OSLOBOĐENJA 1
1.
137A045
BAŠČARŠIJA3
EKONOMSKI FAKULTET TRG OSLOBOĐENJA 1
1.
137A046
FERHADIJA
PLANINARSKI SAVEZ BIH FERHADIJA 9
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
794
Ukupno važećih glasova
372
Ukupno nevažećih glasova25
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba