LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 049 -> Kod biračkog mjesta: 049A039
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
049A001
AHMIĆI
OSNOVNA ŠKOLA SLADNA
1.
049A002
HODŽIĆI
OSNOVNA ŠKOLA HODŽIĆI
1.
049A003A
TINJA
OMLADINSKO DISKO TINJA GORNJA
1.
049A003B
TINJA
OMLADINSKO DISKO TINJA GORNJA
1.
049A004
TINJA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
1.
049A005
PODORAŠJE
OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE
1.
049A006
LISOVIĆI
ČITAONICA LISOVIĆI
1.
049A007
ZAHIROVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ZAHIROVIĆI
1.
049A008A
DUBOKI POTOK
OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK
1.
049A008B
DUBOKI POTOK
OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK
1.
049A009
SEONA
OSNOVNA ŠKOLA SEONA
1.
049A010
KUGE
OSNOVNA ŠKOLA KUGE
1.
049A011
CAGE
ČITAONICA CAGE
1.
049A012A
ŠPIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
1.
049A012B
ŠPIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
1.
049A013
ŠPIONICA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA DONJA
1.
049A014
ŠPIONICA SREDNJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA SREDNJA
1.
049A015
RAPATNICA
poslovni prostor vl. Karić Dževada, Rapatnice
1.
049A016
LUKA
OSNOVNA ŠKOLA RAPATNICA
1.
049A017
FALEŠIĆI
OSNOVNA ŠKOLA FALEŠIĆI
1.
049A018A
BABUNOVIĆI
ČITAONICA BABUNOVIĆI
1.
049A018B
BABUNOVIĆI
ČITAONICA BABUNOVIĆI
1.
049A019
BARE 1
POSLOVNI PROSTOR VL. VIKALO MIRNES
1.
049A020
ĆEHAJE
OSNOVNA ŠKOLA ĆEHAJE
1.
049A021
DONJI SREBRENIK
ČITAONICA DONJI SREBRENIK
1.
049A022
SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
1.
049A023
SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
1.
049A024
SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
1.
049A025
SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
1.
049A026
MURATI
POSLOVNI PROSTOR VL. DŽAFEROVIĆ RAJIBA
1.
049A027
LJENOBUD
ČITAONICA LJENOBUD
1.
049A028
DEDIĆI
ČITAONICA DEDIĆI
1.
049A029
KISELJAK
ČITAONICA KISELJAK
1.
049A030
GORNJI SREBRENIK
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI SREBRENIK
1.
049A031
GORNJI MORANJCI
ČITAONICA GORNJI MORANJCI
1.
049A032
LUŠNICA
OSNOVNA ŠKOLA LUŠNICA
1.
049A033
IBRIĆI
ČITAONICA IBRIĆI
1.
049A034
BREZJE
ČITAONICA BREZJE
1.
049A035
JASENICA
OSNOVNA ŠKOLA JASENICA
1.
049A036
BREZIK
ČITAONICA BREZIK
1.
049A037
BJELAVE
ČITAONICA BJELAVE
1.
049A038
HUREMI
ČITAONICA HUREMI
1.
049A039
GORNJI HRGOVI
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI HRGOVI
1.
049A040
DONJI MORANJCI
ČITAONICA DONJI MORANJCI
1.
049A041
ČEKANIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ČEKANIĆI
1.
049A042
BRNJIČANI
ČITAONICA BRNJIČANI
1.
049A043
JEŽINAC
ČITAONICA JEŽINAC
1.
049A044
ĆOJLUK
ČITAONICA ĆOJLUK
1.
049A045
BEHRAMI
ČITAONICA BEHRAMI
1.
049A046
BRDA
ČITAONICA BRDA
1.
049A047
PREVILE
ČITAONICA PREVILE
1.
049A048A
DONJA TINJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
1.
049A048B
DONJA TINJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
1.
049A049
BARE 2
POSLOVNI PROSTOR VL. VIKALO MIRNES
1.
049A050A
SLADNA
OSNOVNA ŠKOLA SLADNA
1.
049A050B
SLADNA
OSNOVNA ŠKOLA SLADNA
1.
049A051
STRAŽA
ČITAONICA STRAŽA
1.
049A052
ŠPIONICA GORNJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
1.
049A053
DONJI POTPEĆ
ČITAONICA DONJI POTPEĆ
1.
049A054
SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
1.
049A055
SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
1.
049A056
UROŽA
ČITAONICA UROŽA
1.
049A057
LIKE
ČITAONICA LIKE
1.
049A058
LIPJE
ČITAONICA LIPJE
1.
049A059
MAOČA
OSNOVNA ŠKOLA MAOČA
1.
049A060
SJEČE
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR SELIMOVIĆ KASIM ZV. ZEHRO
1.
049A061
CERIK
ČITAONICA CERIK
1.
049A062
SREBRENIK-25. NOVEMBRA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR IBRIŠIMOVIĆ DEVLETA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
385
Ukupno važećih glasova
162
Ukupno nevažećih glasova7
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
13786
BAJROVIĆ NEDŽAD - BPS-SEFER HALILOVIĆ
0
18086
IBRAIMI MEVLJUDIN - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
0
27058
DADANOVIĆ SEAD - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
0
27798
SEJFIJI MUHAMED - NEZAVISNI KANDIDAT
0
29002
HALITI JUSUF - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
0
32422
GAŠI SEAD - EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
0
34946
BEĆIROVIĆ NERMIN - LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
0
9558
BAFĆARI ALEN - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
0

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba