LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Načelnik -> Kod opštine: 008
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
008B001
DOM PENZIONERA 1
DOM PENZIONERA I, VIDOVDANSKA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B002
DOM PENZIONERA 2
DOM PENZIONERA II, VIDOVDANSKA BB, KOZARSKA DUBIC
1.
008B003
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR 1
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR I, ĐAČKA BB, KOZARSKA DUBI
1.
008B004
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR 2
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR II, ĐAČKA BB, KOZARSKA DUB
1.
008B005
OŠ VUK KARADŽIĆ 1
OŠ VUK KARADŽIĆ , ĐAKONA AVAKUMA BB, KOZARSKA DUBI
1.
008B006
ŠIP KOZARA 1
ŠIP KOZARA , PREOBRAŽENSKA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B007
ELEKTRO 1
ELEKTRO, MEŠE SELIMOVIĆ BB,KOZARSKA DUBICA
1.
008B008
AUTO ŠKOLA
AUTO MOTO DRUŠTVO, VOJVODE PUTNIKA BB,KOZARSKA DUBICA
1.
008B009
VODOVOD
VODOVOD, KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA, KOZARSKA DUBI
1.
008B010
UNAPLOD 1
UNAPLOD, MAJORA MILANA TEPIĆA BB, KOZARSKA DUBIC
1.
008B011
DOM HADŽIBAIR
DOM U HADŽIBAIRU , HADŽIBAIR BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B012
OSNOVNA ŠKOLA SLABINJA
OSNOVNA ŠKOLA U SLABINJI , SLABINJA BB, KOZARSKA D
1.
008B013
DOM BAČVANI
DOM U BAČVANIMA , BAČVANI BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B014
OSNOVNA ŠKOLA KOMLENAC
OSNOVNA ŠKOLA KOMLENAC , KOMLENAC BB, KOZARSKA DUB
1.
008B015
OSNOVNA ŠKOLA ČITLUK
OSNOVNA ŠKOLA ČITLUK, ČITLUK BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B016
OSNOVNA ŠKOLA STRIGOVA
OSNOVNA ŠKOLA STRIGOVA, STRIGOVA BB, KOZARSKA DUBI
1.
008B017
DOM MURATI
DOM MURATI, MURATI BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B018
OSNOVNA ŠKOLA KNEŽICA
OSNOVNA ŠKOLA KNEŽICA ,KNEŽICA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B019
SPOMEN DOM KNEŽICA
SPOMEN DOM KNEŽICA, KNEŽICA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B020
DOM JOŠIK
DOM JOŠIK
1.
008B021
OSNOVNA ŠKOLA MEĐUVOĐE
OSNOVNA ŠKOLA MEĐUVOĐU , MEĐUVOĐE BB, KOZARSKA DUB
1.
008B022
BANJA MLJEČANICA
BANJA MLJEČANICA , MLJEČANICA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B023
DOM AGINCI
DOM AGINCI, AGINCI BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B024
DOM BJELAJCI
DOM BJELAJCI, BJELAJCI BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B025
OSNOVNA ŠKOLA PUCARI
OSNOVNA ŠKOLA PUCARI, PUCARI BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B026
DOM RAKOVICA
DOM RAKOVICA, RAKOVICA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B027
DOM SREFLIJE
DOM SREFLIJE, SREFLIJE BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B028
OSNOVNA ŠKOLA MEĐEĐA
OSNOVNA ŠKOLA MEĐEĐA , MEĐEĐA BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B029
OSNOVNA ŠKOLA DEMIROVAC
OSNOVNA ŠKOLA DEMIROVAC , DEMIROVAC BB, KOZARSKA D
1.
008B030
DOM DRAKSENIĆ
DOM DRAKSENIĆ , DRAKSENIĆ BB, KOZARSKA DUBICA
1.
008B031
OSNOVNA ŠKOLA GORNJOSELCI
OSNOVNA ŠKOLA GORNJOSELCI, GORNJOSELCI BB, KOZARSK
1.
008B032
O.Š.VUK KARADŽIĆ 2
O.Š.VUK KARADŽIĆ II
1.
008B033
UNAPLOD 2
UNAPLOD, MAJORA MILANA TEPIĆA BB
1.
008B034
MEĐUVOĐE 2
MEĐUVOĐE II
1.
008B035
TEHNATURS
TEHNATURS,KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA
1.
008B036
DONJA GRADINA
DOM DONJA GRADINA
1.
008B037
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR 3
SREDNJOŠKOLOSKI CENTAR 3
1.
008B038
ŠIP KOZARA 2
ŠIP KOZARA, PREOBRAŽENSKA BB,KOZARSKA DUBICA
1.
008B039
ELEKTRO 2
ELEKTRO,MEŠE SELIMOVIĆ BB,KOZARSKA DUBICA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
891
Ukupno važećih glasova
485
Ukupno nevažećih glasova26
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
01635
ZLOJUTRO MILE - KOALICIJA SDS - PDP - DNS - SRS ZA NAŠU KOZARSKU DUBICU
293
00515
JAUZ NINO - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
183
00074
LJUBOJEVIĆ DARKO - SOCIJALISTIČKA PARTIJA
9
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba