LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 025 -> Kod biračkog mjesta: 025A026
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
025A001
RAJSKA
OSNOVNA ŠKOLA - RAJSKA
1.
025A002
VIDA 1
OSNOVNA ŠKOLA ""HASAN KIKIĆ"" - VIDA 1
1.
025A003A
GORNJI LUKAVAC
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJI LUKAVAC
1.
025A003B
GORNJI LUKAVAC
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJI LUKAVAC
1.
025A004
KEREP
OSNOVNA ŠKOLA - KEREP
1.
025A005A
JELOVČE SELO
OSNOVNA ŠKOLA "M.Ć. ĆATIĆ" - JELOVČE SELO
1.
025A005B
JELOVČE SELO
OSNOVNA ŠKOLA "M.Ć. ĆATIĆ" - JELOVČE SELO
1.
025A006A
ZELINJA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA DONJA
1.
025A006B
ZELINJA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA DONJA
1.
025A007A
ZELINJA SREDNJA
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA SREDNJA
1.
025A007B
ZELINJA SREDNJA
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA SREDNJA
1.
025A008A
DONJA MEĐIĐA
OSNOVNA ŠKOLA - DONJA MEĐIĐA
1.
025A008B
DONJA MEĐIĐA
OSNOVNA ŠKOLA - DONJA MEĐIĐA
1.
025A009A
GORNJA MEĐIĐA
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJA MEĐIĐA
1.
025A009B
GORNJA MEĐIĐA
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJA MEĐIĐA
1.
025A010
BIBEROVO POLJE
OSNOVNA ŠKOLA - BIBEROVO POLJE
1.
025A011
VUČKOVCI 1
OSNOVNA ŠKOLA - VUČKOVCI
1.
025A012
VUČKOVCI 2
OSNOVNA ŠKOLA - VUČKOVCI
1.
025A013A
MIONICA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
1.
025A013B
MIONICA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
1.
025A013C
MIONICA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
1.
025A013D
MIONICA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
1.
025A014
MIONICA - MIONICA CENTAR
PROSTOR MZ - MIONICA CENTAR
1.
025A015
MAHMUT MAHALA
OSNOVNA ŠKOLA - MAHMUT MAHALA
1.
025A016
GRADAČAC - BUKVA 3
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ "
1.
025A017
GRADAČAC - BUKVA 1
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ"
1.
025A018
GRADAČAC - CENTAR 1
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ "
1.
025A019
GRADAČAC - SVIRAC 1
STARA GIMNAZIJA
1.
025A020
GRADAČAC - VAROŠ
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT VL. BABIĆ SLAVICA, SARAJEVSKA BR. 4
1.
025A021
ŠKORIĆI
PRIVATNA KUĆA HUSIĆ SENADA
1.
025A022
SIBOVAC
OSNOVNA ŠKOLA - SIBOVAC
1.
025A023
DONJE LEDENICE
OSNOVNA ŠKOLA - DONJE LEDENICE
1.
025A024
VIDA 2
DRUŠTVENI DOM - VIDA 2
1.
025A025
HRGOVI DONJI
OSNOVNA ŠKOLA - HRGOVI DONJI
1.
025A026
SRNICE GORNJE
DRUŠTVENI DOM - SRNICE GORNJE
1.
025A027
NOVALIĆI
OSNOVNA ŠKOLA - NOVALIĆI
1.
025A028
GRADAČAC - BUKVA 2
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ"
1.
025A029
GRADAČAC - CENTAR 2
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ "
1.
025A030
GRADAČAC - CENTAR 3
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ"
1.
025A031
GRADAČAC - POŽARIKE 2
FABRIKA DUHANA - GRADAČAC
1.
025A032
GRADAČAC - SVIRAC 2
STARA GIMNAZIJA
1.
025A033
VUČKOVCI 3
OSNOVNA ŠKOLA VUČKOVCI
1.
025A034
MIONICA III
OSNOVNA ŠKOLA MAHMUT MAHALA
1.
025A035
GRADAČAC - BUKVA 4
"OSNOVNA ŠKOLA - ""SAFET-BEG BAŠAGIĆ"""
1.
025A036
GRADAČAC - BUKVA 5
"OSNOVNA ŠKOLA - ""SAFET-BEG BAŠAGIĆ"""
1.
025A037
GRADAČAC - CENTAR 4
"OSNOVNA ŠKOLA - ""IVAN GORAN KOVAČIĆ"""
1.
025A038
GRADAČAC - POŽARIKE 1
DD DUHAN GRADAČAC
1.
025A039
LIPORAŠĆE
PRIVATNA KUĆA VRDOLJAK NIKO
1.
025A040
SRNICE DONJE
OŠ SRNICE DONJE
1.
025A041
DONJE LEDENICE
OSNOVNA ŠKOLA - DONJE LEDENICE
1.
025A042
JASENICA
O Š JASENICA
1.
025A043
MIONICA 1
DRUŠTVENI DOM KRČEVINA
1.
025A044
VIDA 3
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT VL. LOKMIĆ ESO
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
769
Ukupno važećih glasova
413
Ukupno nevažećih glasova55
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
27810
SULEJMANI KURTIŠ - NEZAVISNI KANDIDAT
4
13871
TURBIĆ MERSED - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
2
25127
ĆOSIĆ ADNAN - BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
37496
GLUHIĆ BESIM - NEZAVISNI KANDIDAT
0
8946
JUSUFOVIĆ ENVER - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
0

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: [email protected]