LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  12.12.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: SREBRENICA -> Kod subjekta: 01186
Naziv subjekta
SAVEZ SDA - SBIH
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
NAPREDNA SREBRENICA SNS I DP
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
RISTIĆ DRAGAN - NEZAVISNI KANDIDAT
NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1MARINKOVIĆ SVETOZAR 19083.33
2NIKOLIĆ MILE 43835.19
3BIBIĆ MILOJKA 2109.26
4GRUJIČIĆ MILOŠ 7109.26
5JOVANOVIĆ BLAGOJE 387.41
6MARKOVIĆ MILOJKA 532.78
7STEVANOVIĆ DRAGAN 621.85
8PLISNIĆ MILOJKA 810.93
9ĐUKIĆ MILORAD 910.93
10NERETLJAK SVETOZAR 1043.70
11ĐUKIĆ SANJA 1110.93
12MARINKOVIĆ MILE 1254.63
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba