LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  12.12.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 105 -> Kod biračkog mjesta: 105B015
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
105B000
LIČNO
DOM KULTURE
1.
105B001
PETRIČA
PETRIČA (BIVŠE PROSTORIJE ALME RAS)
1.
105B002
DOM KULTURE
DOM KULTURE-SREBRENICA (MALA SALA)
1.
105B003A
OSNOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA SREBRENICA-UČIONICA, PRIZEMLJE
1.
105B003B
OSNOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA SREBRENICA-UČIONICA, PRIZEMLJE
1.
105B004
VATROGASNI DOM
VATROGASNI DOM SREBRENICA, SLUŽBENE PROSTORIJE
1.
105B005
VIDIKOVAC PRIVATNA KUĆA
VIDIKOVAC-PRIVATNA KUĆA VL. MARKA CVJETINOVIĆA
1.
105B006
GORNJI POTOČARI PRIVATN AKUĆA
GORNJI POTOČARI - PRIVATNA KUĆA VL. TIFA EFENDIĆ
1.
105B007
DONJI POTOČARI OSNOVNA ŠKOLA
DONJI POTOČARI-OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B008
SUĆESKA PROSTORIJE AMBULANTE
SUĆESKA-BOSTAHOVINE, AMBULANTA
1.
105B009
OSATICA OSNOVNA ŠKOLA
OSATICA OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B010
SASE
SASE - OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B011
KALIMANIĆI PRIVATNA KUĆA
KALIMANIĆI-PRIVATNA KUĆA, VL. FILIPOVIĆ MILIJA
1.
105B012A
SKELANI OSNOVNA ŠKOLA
SKELANI - OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B012B
SKELANI OSNOVNA ŠKOLA
SKELANI - OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B013
LIJEŠĆE PRIVATNA KUĆA
LIJEŠĆE-PRIVATNA KUĆA, VL.NOVKA MILOSAVLJEVIĆ
1.
105B014
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE JEZERO
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE JEZERO
1.
105B015
CRVICA OSNOVNA ŠKOLA
CRVICA-OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B016
BREŽANI PRIVANA KUĆA
BREŽANI-PRIVATNA KUĆA,VL. NOVAKOVIĆ ŽIVAN
1.
105B017
OSMAČE OSNOVNA ŠKOLA
OSMAČE-OSNOVNA ŠKOLA
1.
105B018
ČIČEVCI PRIVATNA KUĆA
PRIVATNA KUĆA, VL. MIJATOVIĆ MILAN
1.
105B019
URISIĆI PRIVATNA KUĆA
PROHIĆI-URISIĆI - PRIVATNA KUĆA, VL. SULJIĆ SMAJIL
1.
105B020
PODRAVANJE OSNOVNA ŠKOLA
PODRAVANJE-OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B021
LUKA OSNOVNA ŠKOLA
LUKA - OSNOVNA ŠKOLA, UČIONICA-PRIZEMLJE
1.
105B022
SREBRENICA
KOSTOLOMCI PROSTORIJE MZ KOSTOLOMCI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
635
Ukupno važećih glasova
427
Ukupno nevažećih glasova22
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
10153
JUKIĆ DIJANA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
0
17540
SALIHOVIĆ MUJO - BPS-SEFER HALILOVIĆ
0
28020
HAKIĆ MUHAREM - NEZAVISNI KANDIDAT
0
28022
MARKOVIĆ RADOJE - 40 GRAĐANA
0
32919
VESELINOVIĆ NIKOLA - SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU - (SzDS)
0

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba