Priopćenja za javnost A- A+

Središnjem izbornom povjerenstvu BiH zabranjena objava Izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje van BIH

9.10.2020

Središnje izborno povjerenstvo BiH je dana 09.10.2020. godine, zaprimilo rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, kojim se Središnjem izbornom povjerenstvu BiH zabranjuje da na svojoj web stranici www.izbori.ba objavljuje osobne podatke birača upisanih u Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje van BiH, te  nalaže uklanjanje nevedenih podataka sa  internet stranice.

 

Središnje izborno povjerenstvo BiH nije objavilo osobne podatke birača upisanih u Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje van BiH, nego je objavila Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje van BiH i to sa ciljem obezbijeđenja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Središnjeg biračkog spiska.

 

Sukladno članku  3.1 stavak (2) i (3) Izbornog zakona BiH, Središnji birački popis i izvodi iz Središnjeg biračkog popisa su javni, a pravo uvida u CBS se ostvaruje sukladno Izbornom zakonu BiH.

 

Napominjemo da je u periodu od 18.07. do 17.08.2020. sa ciljem obezbijeđenja tačnosti Središnjeg biračkog popisa vršeno izlaganje privremenih biračkih spiskova za glasovanje u Bosni i Hercegovini, i iste su općinska/gradska izborna povjerenstva sukladno članku 18. Pravilnika o uporabi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog popisa izlagale na internet stranicama i oglasnim pločama općine/grada te na druge pogodne načine. I tada izloženi i objavljeni privremeni birački popisi nisu sadržavali ništa manje podataka o biraču.

 

Primarni alat za postizanje tačnosti Središnjeg biračkog popisa je omogućavanje javnosti da ostvari uvid u Središnji birački popis i izvode iz Središnjeg biračkog popisa, što je propisano i člankom 3.11 Izbornog zakona BiH: „Objavljivanje podataka iz Središnjeg biračkog popisa i stavljanje sadržaja na uvid javnosti vrši se vodeći računa o principima zaštite osobnih podataka, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.“ .

 

Iako je predmetnim rješenjem Središnje izborno povjerenstvo BiH onemogućeno u vršenju nadležnosti utvrđenih zakonom, a to je obezbjeđenje tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta Središnjeg biračkog popisa, SIP BiH je dužno postupiti sukladno navedenom rješenju i Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje van BiH je uklonjen sa službene web stranice SIP BiH.

 

Obavještavamo javnost da ćemo sa ciljem zaštite svojih zakonom utvređenih nadležnosti, obezbijeđenje tačnosti, ažurnosti i ukupnog intergriteta Središnjeg biračkog popisa, te sa ciljem sprečavanja svih zloupotreba u izbornom procesu, povodom ovog pitanja zatražiti sudsku zaštitu.

 

 

Priopćenja za javnost

Naredba Središnjeg izbornog povj

Na osnovu izvješća Glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrd

Ponovni izbori na biračkom mjest

Danas se održavaju ponovni izbori na redovitom biračkom mjestu 007B04

Naredba Središnjeg izbornog povj

Na osnovu izvješća Glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrd

Izbori u Gradu Mostaru - Omoguće

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 90. (žurnoj) sjednici

Naredba Središnjeg izbornog povj

Na osnovu izvješća Glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrd

Veleposlanica Kavalec posjetila

Veleposlanica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u Bosni i

Poništeni izbori na biračkom mje

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 86. (žurnoj) sjednici

Izbori za Gradsko vijeće Grada M

Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Loaka

EU veleposlanik Sattler posjetio

Veleposlanik Johann Sattler, šef Delegacije Europske unije i s

Preuranjeno podnošenje zahtjeva

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će sukladno

Lokalni izbori 2020 - Objava pre

  Na osnovu odredbi  članka 5.29a Izbornog zakona BiH S

Lokalni izbori 2020 - Odziv u 19

Odziv birača u 19:00 sati pogledajte ovdje.

Lokalni izbori 2020 - Odziv do 1

Odziv birača do 16:00 sati pogledajte ovdje.

dd