LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: PALE (FBIH) -> Kod subjekta: 00502
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1SPREČO ALJO 116100.00
2DRAKOVAC NERMINA 2531.25
3PALO REUF 3212.50
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba