Saopštenja za javnost A- A+

CIK BiH usvojila zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona BiH

9.4.2020

Centralna izborna komisija BiH je na 14. (korespondentnoj) sjednici održanoj dana 09.04.2020. godine, usvojila zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona BiH, koju dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH.
 
Naime, zbog opštepoznate epidemiološke situacije u zemlji povezane sa sprečavanjem širenja epidemije korona virusa COVID-19, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je dana, 17.03.2020. godine, donijelo Odluku o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 18/20), kao i Odluku o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokovane korona virusom (Covid-19) (“Službeni glasnik BiH” br. 18/20). Također, Republika Srpska je donijela Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” br.25/20), dok je Federacija Bosne i Hercegovine donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) (“Službeni list FBIH” br. 21/20).
Uvažavajući navedenu situaciju u Bosni i Hercegovini, uspostavljenu naprijed citiranim odlukama nadležnih institucija, kapacitet rada institucija je umanjen, dok je sloboda kretanja građana ograničena.
 
Kako bi raspisivanjem izbora već narednog dana počeli teći rokovi za provođenje izbornih aktivnosti, kao što je prikupljanje potpisa od strane političkih subjekata, jasno je da u datim okolnostima navedeno nije moguće preduzeti, kako zbog ograničene slobode kretanja tako i zbog sprečavanja širenja epidemije.
 
Navedeno, kao i niz drugih aktivnosti koje bi bilo nemoguće realizovati, stvara objektivne i neotklonjive smetnje za provođenje slobodnih izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH. 
 
Predloženim dopunama Izbornog zakona BiH se uvodi pojam vanrednih okolnosti koje podrazumjevaju vanrednu situaciju, te stanje prirodne nepogode i druge nesreće,  proglašene od strane nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, što podrazumjeva sve nivoe vlast i utvrđuje da  Centralna izborna komisija BiH ima ovlasti da donese odluku o  odgađanju raspisivanja i održavanja izbora, što do sada nije bilo propisano.
Takođe, predlaže se propisivanje obaveze Centralne izborne komisije BiH da donese  odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti. 
 
Ocjena postojanja zakonskih uslova za održavanje odgođenih izbora je u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH, i ista bi ovu odluku bila ovlaštena donijeti i za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, ukoliko utvrdi da te okolnosti više ne onemogućavaju organizaciju održavanja izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.
 
Zakon o dopunama Izbornog zakona BiH bi prema predloženom zakonskom rješenju, stupio na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku BiH“.
 

Saopštenja za javnost

Sastanak Centralne izborne komis

           Sarajevo, 16.6.2021. godine

Sastanak Centralne izborne komis

Sarajevo, 15.6.2021. godine –  Danas je u Banjoj Luci održ

Sastanak Centralne izborne komis

Sarajevo, 15.6.2021. godine –  Danas je u prostorijama Gra

Centralna izborna komisija BiH

Centralna izborna komisija BiH je na 50. sjednici održanoj 08.06.2021

CIK BiH izrekao novčane kazne za

Centralna izborna komisija BiH je na 48. sjednici održanoj 26.05.2021

Nema „upada“ SIPA-e u sjedište C

Obzirom da su pojedini mediji objavili vijest “da su pripadnici

Nema „upada“ SIPA-e u sjedište C

Obzirom da su pojedini mediji objavili vijest “da su pripadnici

Načelnicima Travnika i Foče (FBi

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultat

Potvrđeni rezultati prijevremeni

Centralna izborna komisija BiH je na 44. sjednici održanoj 29.04.2021

Utvrđeni rezultati prijevremenih

Centralna izborna komisija BiH je na 42. (hitnoj) sjednici održanoj 2

Zatvorena biračka mjesta na prij

Danas, 11.04.2021. godine su održani prijevremeni izbori za za načeln

Prijevremeni izbori za načelnika

Danas, 11.04.2021. godine se održavanju prijevremeni izbori za za nač

Prijevremeni izbori za načelnika

Danas, 11.04.2021. godine se održavanju prijevremeni izbori za za nač

dd