Vodstvo i upravljanje konfliktima za izborne aktere

U okviru svog programa izborne pomoći Bosni i Hercegovini, Vijeće Europe (VE) podržalo je razvoj Centra za edukaciju Centralne izborne komisije BiH i povjerilo Europskom centru za izbornu podršku (ECES) da implementira niz radionice pod nazivom 'Vodstvo i upravljanje konfliktima za izborne aktere' (LEAD) članovima i osoblju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine , kao jednu od prvih aktivnosti Centra. Zahvaljujući nastavnom planu i programu koji integrira koncepte vođenja i upravljanja konfliktima, ove radionice LEAD-a namijenjene su daljnjem usavršavanju kapaciteta unutar izborne administracije u BiH u pripremi za buduće izborne cikluse.

 

 

U duhu vlasništva i održivosti ove LEAD radionice sadržavaju komponentu kojom će sudionici dobiti polaznu tačku kako bi kasnije postali treneri za LEAD radionice, koje će se održavati u novootvorenom Centru za edukaciju u Sarajevu. Nakon uspješnog završetka obuke LEAD, novoakreditirani treneri će staviti svoje nedavno stečeno znanje u akciju održavanjem dvije uzastopne radionice za članove općinskih izbornih komisija u Sarajevu i Laktašima.

 

ECES je razvio pionirski program za jačanje kapaciteta LEAD u suradnji sa Centrom za kreativno vođenje (CCL) kao sredstvo za jačanje dugoročnih kapaciteta izbornih aktera za učinkovito rješavanje konflikata vezanih za izbore. Namijenjen je rješavanju značajnog nedostatka praktičnog osposobljavanja na visokom nivou u konvencionalnim strategijama razvoja kapaciteta, koje su previše teorijske i neprikladne za učinkovitu provedbu na terenu.

 

LEAD kombinira obrazovne tehnike s pristupom koji se temelji na interakciji. Doista, umjesto da se oslanja na konvencionalne nastavne metode poput predavanja, LEAD se usredotočuje na praktično rješavanje problema. Trening koristi slučajeve sa kojima se suočavaju izborni akteri, potičući razmjenu iskustava među sudionicima. Svrha ove metodologije je osigurati sadržaj koji je direktno relevantan sudionicima, kao i predstaviti ovaj sadržaj na kreativan i privlačan način. Promicanjem praktičnog i interaktivnog iskustva učenja, LEAD potiče sudionike da razmišljaju izvan okvira kako bi dali kreativne i inovativne ideje.

 

ECES je neprofitna privatna fondacija sa sjedištem u Bruxellesu, koja promovira održivi demokratski razvoj kroz pružanje savjetodavnih usluga, operativne podrške i upravljanje velikim projektima na području izborne pomoći i demokratije koja je  od 2012  provela skoro 40 LEAD obuka u više od 35 zemalja svijeta.

 

LEAD obuka koja će biti održana od 9.-28. oktobra, 2017. godine je inauguracijska aktivnost novootvorenog Centra za edukaciju Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu. Zvanično otvaranje centra održaće se 09.10.2017. godine sa početkom u 14:00 sati.