SJEDNICE A- A+

41. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.4.2021 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
   2) Gradsko vijeće Livno
   3) Skupština općine Istočno Novo Sarajevo
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Kalesija
   2) Kladanj
 3. Izvještaj o izvršenim provjerama kandidatske liste za izbor izaslanika iz Skupštine Posavskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. 1) Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave - članove savjeta mjesnih zajednica na teritoriji Općine Rudo
  2) Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe izbora za tijela lokalne samouprave - savjeta mjesnih zajednica Bravsko i Kapljuh, Općina Bosanski Petrovac
 5. Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2020. godinu sa izvorima finansiranja
 6. Ostalo

 

Predsjednik

Željko Bakalar

 

SJEDNICE