PRIJAVI KORUPCIJU

LIČNA PRIJAVA


Korupciju možete prijaviti tako što ćete u sanduče koje se nalazi u predvorju zgrade Centralne izborne komisije BiH ubaciti prijavu u zatvorenoj koverti na kojoj ćete napisati:

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
Danijela Ozme 7

71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Centralna izborna komisija BiH će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti u skladu s važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o  prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine br. 05-1-02-2-334-2/14 od 09.04.2014. i 05-1-02-2-334-6/14 od 08.12.2014.

PUTEM POŠTE


Korupciju možete prijaviti tako što ćete  putem pošte poslati prijavu u zatvorenoj koverti na kojoj ćete napisati:
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine
Danijela Ozme 7

71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Centralna izborna komisija BiH će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti u skladu s važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o  prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine br. 05-1-02-2-334-2/14 od 09.04.2014. i 05-1-02-2-334-6/14 od 08.12.2014.

PUTEM EMAILA


Korupciju možete prijaviti i putem email-a tako što ćete poslati email na adresu prijavikorupciju@izbori.ba
Centralna izborna komisija BiH će po zaprimljenim podnescima s indicijama koruptivnog ponašanja postupiti u skladu s važećim zakonskim propisima i Pravilnikom o  prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine br. 05-1-02-2-334-2/14 od 09.04.2014. i 05-1-02-2-334-6/14 od 08.12.2014.