Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine A- A+

Vlado Rogić

Datum: 4.4.2014 0:00:00

Rođen 23.01.1963. godine u Drinovcima - općina Grude, gdje je završio Osnovnu školu. U Grudama završio Gimnaziju, a Pravni fakultet 1987.godine u Mostaru. Položio stručni upravni ispit 1988. godine. Pravosudni ispit položio 1995. godine.

Radnu karijeru proveo u tijelima državne uprave. Od 1987. godine do 1997. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, većinom na radnim mjestima u Sektoru pravnih, kadrovskih i obrazovnih poslova.
Od 1997. do 2013. godine radio u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Hercegovačko –neretvanske županije / kantona na poslovima pomoćnika ministra.

U međuvremenu od decembra 2008. do decembra 2011. godine radio u Skupštini Hercegovačko – neretvanske županije / kantona.

Dana 29.4.2013. godine imenovan za Zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, gdje je radio do imenovanja za člana Centralne izborne komisije  Bosne i Hercegovine.

Učestvovao u provedbi svih lokalnih i općih izbora u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2004. godine u svojstvu predsjednika ili sekretara Izborne komisije gradske općine Mostar – Jugozapad. Godine 1996. obavljao funkciju predsjednika Centra za prebrojavanje glasačkih listića u općini Mostar – Jugozapad. Od 2004.godine do jula 2006. godine bio član Izborne komisije Grada Mostara.

Obavljao dužnost predsjednika Komisije za provođenje referenduma o uređenju Grada Mostara u Gradskoj općini Mostar – Jugozapad, održanog 2004. godine.

Član Udruženja izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine. Prisustvovao najvećem broju stručno - naučnih konferencija ovog Udruženja i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, te učestvovao u svojstvu moderatora ili voditelja pojedinih radionica i izradi izbornih priručnika i publikacija.Kao član grupe za trening biračkih odbora i Komiteta za edukaciju Udruženja izbornih zvaničnika BiH,nakon preuzimanja izbornih radnji od strane domaćih izbornih tijela,odnosno prestanka pomoći od strane organizacije OSCE, kao predavač-instruktor,učestvovao u prvoj samostalnoj obuci domaćih trenera biračkih odbora 2002. godine. Vršio obuku predstavnika političkih stranaka za posmatranje izbora u Bosni i Hercegovini . Održavao više treninga obuke za predstavnike općinskih struktura u Gradu Mostaru. Kao član Udruženja i polaznik poslijediplomskog - magistarskog studija „Bosna i Hercegovina i europsko pravo“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u maju i junu 2006. godine u Sarajevu,bio predavač učenicima srednjih škola iz BiH na temu »Približavanje Evropskoj uniji». U organizaciji Vijeća Europe učestvovao u programu edukacije za akreditirane posmatrače izbora u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, juna 2010. godine.

Boravio na posmatranju lokalnih i općih izbora održanim u Austriji,Moldaviji,Kirgistanu i Bugarskoj.

 

Kao član delegacije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine  učestvovao u radu četvrte Generalne skupštine Svjetskog udruženja tijela za provedbu izbora(A-WEB), na kojoj je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izabarana u Izvršni odbor ove asocijacije.

U slobodno vrijeme aktivan u više sportskih udruženja i saveza.Služi se engleskim i francuskim jezikom.

Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

 • Željko Bakalar - predsjednik

  Rođen je u Sarajevu 1977. godine, gdje je završio osnovnu školu, te pohađao Treću gimnaziju. Maturirao je u Gimnaziji Čapljina. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravn ...

 • Jovan Kalaba

  Rođen  02.01.1958. godine u Srnetici, općina Titov Drvar. Osnovnu školu završio u Sanskom Mostu, a Gimnaziju i Pravni fakultet u Banjaluci.    ...

 • Vanja Bjelica-Prutina

  Rođena je 1981.godine u Sarajevu.  Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Istočnom Sarajevu.  Diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Istočnom ...

 • dr. Suad Arnautović

  Suad Arnautović, doktor političkih nauka, rođen je 17. novembra 1958. godine u Sarajevu. Obavljao je poslove državnog službenika u Republičkom sekretarijatu za narodnu odbranu SRBiH i Ministarstvu ...

 • Dr. Ahmet Šantić

  Rođen 02.03.1963. godine u Mostaru.  Poslije završene Gimnazije diplomirao 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Od 1986. godine do aprila 2000. godine rad ...

 • Irena Hadžiabdić

  Rođena je u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zenici, a zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga završil ...