Утврђени резултати пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево

Сарајево, 06.11.2023. године – Након што је истекао рок од пет дана (закључно са 03.11.2023. године) за пријем гласачког материјала гласача који гласају путем поште из иностранства, Централна изборна комисија БиХ је данас на 70. сједници донијела одлуку којом су утврђени резултати пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево, одржаних 29.10.2023. године.

Наведена одлука о утврђивању и објавЉивању резултата пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево ступа на снагу даном доношења и објавиће се 06.11.2023.године на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba до 16:00 часова и сматраће се да је даном објаве иста достављена свим учесницима у изборном процесу.

Дани 07., 08. и 09.11.2023. године су три дана за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића.

У складу са чланом 6.9 став (1) и (2) Изборног закона БиХ против одлуке о утврђивању и објављивању резултата пријевремених избора за начелника Општине Стари Град Сарајево може се путем Централне изборне комисије БиХ поднијети жалба Апелационом одјелу Суда БиХ  у року од два дана од дана објаве одлуке на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.

Захтјев за поновно бројање гласачких листића и приговор подноси се искључиво путем факс апарата на број 033/251-329, електронском поштом  на е-маил адресу [email protected] или непосредно у сједишту Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, Улица Данијела Озме број 7, Сарајево.

Процедура подношења захтјева за поновно бројање гласачких листића прописана је одредбама члана 5.30 Изборног закона БиХ.