Први пут усвојен и публикован четворогодишњи Стратешки план Централне изборне комисије БиХ за период 2024.‒2027. године

Сарајево, 01.11.2023. године –  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 65. сједници одржаној 05.10.2023. године усвојила Стратешки план Централне изборне комисије БиХ за период 2024.‒2027. године. Први пут у Босни и Херцеговини је израђен документ који је кључан корак у постизању високог нивоа организације и интегритета изборног процеса у Босни и Херцеговини.

У уводној ријечи предсједника Централне изборне комисије БиХ др Суада Арнаутовића истакнут је значај овог стратешког документа имајући у виду важност интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса, као и потребу за унапређењем и модернизацијом изборних процедура путем дигитализације свих пословних процеса. Др Арнаутовић истиче да ће Стратешки план Централне изборне комисије БиХ за период 2024.‒2027. године послужити као темељ за даљи систематичан рад, постављање јасних смјерница и циљева, те дефинисање мјера које ће изборну администрацију приближити изврсности у организацији избора.

Визија Централне изборне комисије БиХ је изборна администрација која организује слободне, демократске изборе који одражавају вољу бирача и која ужива повјерење бирача и јавности.

Централна изборна комисија БиХ је препознала потребу за темељним приступом у изради стратешког плана. Створена је дубља и свеобухватнија слика тренутног стања унутар изборне администрације, те изборног процеса, укључујући изазове и прилике које га окружују.

У документу су представљени стратешки циљеви развоја Централне изборне комисије БиХ  у периоду 2024.–2027. година на начин да су подијељени према оперативности и функционалности у седам праваца:

1) институционално јачање изборне администрације,

2) увођење нових информационих технологија у изборни процес,

3) побољшање инфраструктуре и логистичких капацитета,

4) подизање повјерења у изборни процес и изборну администрацију,

5) унапређење приступачности изборног процеса,

6) повећање интегритета изборног процеса и

7) унапређење надзора и транспарентности финансирања политичких странака.

Израдом, усвајањем и публиковањем четворогодишњег Стратешког плана за период 2024.‒2027. године,  Централна изборна комисије БиХ је још једном доказала своју посвећеност унапређењу изборног процеса како би се осигурало најбоље могуће искуство за све учеснике.

Стратешки план Централне изборне комисије БиХ за период 2024.‒2027. године доступан је јавности на интернет страници Централне изборне комисије БиХ, на линку:

https://www.izbori.ba/Documents/2023/10/31/strateski_plan_2024-2027-srp.pdf