Опозив начелника Општине Стари Град Сарајево проведен у складу са законом

Сарајево, 17.08.2023. године -  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је на 58. сједници донијела одлуку којом је утврдила да је поступак опозива начелника Општине Стари Град Сарајево, Хаџибајрић Ибрахима, проведен у складу са законом те да му мандат начелника Општине Стари Град Сарајево, престаје даном правоснажности наведене одлуке.

Одлука ће бити објављена на интернет-страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине www.izbori.ba, и сматраће се да је даном објављивања иста достављена свим учесницима у опозиву начелника Општине Стари Град Сарајево.

Жалба на одлуку се подноси Апелационом одјелу Суда Босне и Херцеговине у року од два дана од дана пријема ове одлуке преко Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, у складу са чланом 6.9 став (1) и став (2) Изборног закона Босне и Херцеговине.

Након правоснажности данашње одлуке у складу са чланом 14.3 Изборног закона БиХ Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о расписивању пријевремених избора којом се утврђује тачан датум одржавања избора. Пријевремени избори се одржавају у року од 90 дана од дана распуштања изабраног органа, односно престанка мандата у складу са уставом и законом. Од дана расписивања пријевремених избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 нити више од 90 дана и мандат чланова органа изабраних на пријевременим изборима траје до истека текућег мандата органа изабраних на редовним изборима.

 

Одлука о престанку мандата начелнику Опћине Стари Град Сарајево (Хаџибајрић Ибрахим)