Централна изборна комисија БиХ и ИДДЕЕА о новим технологијама у изборном процесу

Сарајево, 25.07.2023. године – Јучер је у Сарајеву одржан радни састанак руководства Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података са представницима Централне изборне комисије Босне и Херцеговине. Састанку су присуствовали др. Суад Арнаутовић,  предсједник и чланови ЦИК БиХ гдин Владо Рогић, др. Ахмет Шантић, гдин Жељко Бакалар и гдин Јован Калаба са сарадницима и представници Агенције на челу са директором, проф.др. Алмиром Бадњевић и начелником Регионалног центра Сарајево, гдином Вујица Драженом.

На састанку се разговарало о пројекту “Подршка ЕУ за пилот пројекат за Централну изборну комисију БиХ”, апликацији за пасивну регистрацију бирача, Јединственој методологији и програму обраде и вођења евиденција Централног бирачког списка што је заједнички документ Централне изборне комисије БиХ и ИДДЕЕА-е. Постигнуто је разумијевање између двије институције  да је потребно предузети неопходне активности како би се што прије испунили предуслови  за завршетак пилот пројекта и организирала симулација изборног процеса.

До сада је извршено унапређење апликације за пасивну регистрацију бирача. Усаглашено је да се изврши ревизија заједничког документа Јединствене методологије и програма обраде и вођења евиденција Централног бирачког списка која детаљно прописује задатке и обавезе двије институције.

Агенција за идентификационе документе, евиденцију и размјену података је презентирала своје капацитете и показала пуну спремност за све наведене пројекте и активности.

Договорено је да се убудуће одржавају редовни састанци двију институција сваких два мјесеца, а по потреби и чешће.