Конгрес локалних и регионалних власти Савјета Европе усвојио извјештај о посматрању Општих избора 2022. године у БиХ

Сарајево, 24.04.2023. године -  Конгрес локалних и регионалних власти Савјета Европе је на својој 44. пленарној сједници усвојио извјештај мисије у којој је учествовала делегација од 15 чланова и која је посматрала изборе одржане 2. октобра 2022. године у Босни и Херцеговини. На дан избора, девет тимова с деветнаест посматрача Конгреса посјетило је око 125 бирачких мјеста како би посматрали изборне процедуре, од отварања бирачких мјеста до бројања гласачких листића.

  “Избори су уопштено били мирни и добро организовани, те у складу с одговарајућим одредбама на већини посјећених бирачких мјеста”, истакнуо је извјестилац Стејуарт Диксон (Уједињено Краљевство, ИЛДГ) и поздравио бројна практична побољшања која је провела изборна администрација како би се смањила могућност изборне преваре.

Међутим, извјештај Конгреса је идентификовао нека подручја у којима још има простора за напредак, посебно у погледу медија, равноправног учешћа жена у политичком животу и недостатка транспарентности и надзора над финансирањем кампања политичких странака.

Осим тога, извјештај Конгреса позива власти да побољшају доступност бирачких мјеста и да преиспитају процедуру за помоћ при гласању.

Надаље, извјестилац је још једном поновио препоруку Конгреса да се избори за кантоналне скупштине организују одвојено од општих избора како би се избјегло да регионална питања буду засјењена државним. “Повјерење, интерес и воља за бављењем кантоналном политиком вратиће се једино предлагањем јасних политичких алтернатива и програма грађанима Босне и Херцеговине”, закључио је.

Више на линку:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680aa5ebb#_Toc127285710