Потврђени резултати посредних избора за предсједника и потпредсједникe Федерације Босне и Херцеговине

Сарајево, 06.03.2023. године -  Централна изборна комисија БиХ данас је на 26. сједници донијела Одлуку о потврђивању резултата посредних избора за предсједника и потпредсједникe Федерације Босне и Херцеговине.

Према усвојеној одлуци Централна изборна комисија Босне и Херцеговине потврђује резултате и овјерава да су посредни избори за предсједника и потпредсједникe Федерације Босне и Херцеговине проведени у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине, те да су за предсједника и потпредсједнике Федерације Босне и Херцеговине изабрани:

 1. Лидија Брадара-предсједница Федерације Босне и Херцеговине
 2. Рефик Лендо-потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине
 3. Игор Стојановић-потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине

Одлука о потврђивању резултата посредних избора за предсједника и потпредсједникe Федерације Босне и Херцеговине ће бити објављена у службеним гласилима а изабраној предсједници и потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине ће бити уручена Увјерења о додјели мандата.

Данас усвојеном одлуком окончан је изборни процес започет 04.05.2022. године када су расписани Општи избори у Босни и Херцеговни одржани 02.10.2022. године.

Подсјећамо да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине резултате непосредних избора одржаних 02.10.2022. године потврдила у законском року 02.11.2022. године.

На непосредним изборима одржаним 02.10.2022. године изабрано је укупно 518 чланова сљедећих органа власти:

 • Предсједништво БиХ: 3
 • Парламент БиХ: Укупно 42 - из ФБиХ 28 (21 директно и 7 компензациони мандати), из РС 14 (9 директно и 5 компензациони мандати)
 • Парламент ФБиХ: 98 (73 директно и 25 компензациони мандати)
 • Предсједник и потпредсједници РС: 3
 • Народна скупштина РС: 83 заступника (63 директно и 20 компензациони мандати)
 • Кантон 1 (Унско-сански Кантон): 30
 • Кантон 2 (Посавски Кантон): 21
 • Кантон 3 (Тузлански Кантон): 35
 • Кантон 4 (Зеничко-Добојски Кантон): 35
 • Кантон 5 (Босанско-подрињски Кантон-Горажде): 25
 • Кантон 6 (Средњобосански Кантон): 30
 • Кантон 7 (Херцеговачко-неретвански Кантон): 30
 • Кантон 8 (Западнохерцеговачки Кантон): 23
 • Кантон 9 (Кантон Сарајево): 35
 • Кантон 10: 25

Централна изборна комисија БиХ је 25.08.2022. године донијела Одлуку о закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за Опште изборе 2022. године и објављивању броја бирача за сваку изборну јединицу са стањем на дан 18.08.2022. године у 24:00 часова. Према наведеној одлуци 3.368.666 бирача су уписана у изводе из Централног бирачког списка за Опште изборе 2022. године.

Овјерено је 145 политичких субјеката (90 политичких странака, 17 независних кандидата и 38 коалиција) за учешће на Општим изборима  2022. године. Међутим, на гласачком листићу се нашло укупно 127 политичких субјеката (72 политичке странке, 38 коалиција и 17 независних кандидата) јер се 8 странака појавило на изборима само у оквиру коалиције, а 10 политичких странака није имало овјерене кандидатске листе.

На Општим изборима 2022. године ангажовано је више од 50.000 редовног и ванредног особља изборне администрације:

 • 7 чланова Централне изборне комисије БиХ
 • 58 сталних и 37 привремених службеника у  Секретаријату Централне изборне комисије БиХ
 • 571 члан у 143 општинске/градске изборне комисије
 • 217 службеника у општинским/градским центрима за бирачки списак
 • Око 50.000 чланова и замјеника чланова бирачких одбора
 • 474 ангажованих службеника у Главном центру за бројање
 • На дан одржавања Општих избора 2022. године ангажовано је 13 регионалних супервизора и 130 супервизора за координирање и надгледање провођења Општих избора 2022. године у свим основним изборним јединицама.

Након конституисања законодавних и предсједничких тијела изабраних непосредно 02.10.2022. године, у складу са уставним и законским роковима организован је и реализован изборни процес посредних избора за сљедећа тијела: Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (15), Дом народа Парламента Федерације БиХ (80), Вијеће народа РС (28) и предсједник и потпредсједници Федерације БиХ (3), што је укупно 126 посредно изабрана носиоца мандата.

У периоду мај-децембар  2022. године Апелационом одјелу Суда БиХ укупно је изјављено 467 жалби од којих је Суд БиХ 392 жалбе одбио као неосноване; 21 одбацио као неблаговремену; 29 одбацио као недопуштене; 18 жалби уважио; 4 жалбе дјелимично уважио; утврђен је  један (1) одустанак од жалбе; а једну (1) жалбу  је Централна изборна комисија БиХ ријешила кроз одлуку о измјени Одлуке о утврђивању резултата Општих избора 2022. године и одбијен је један (1) захтјев за поништење наредбе као неоснован што у проценту износи да је 96% одлука Централне изборне комисије БиХ потврђено.

Коначни извјештај Међународне изборне посматрачке мисије (ОСЦЕ/ОДИХР) Босна и Херцеговина – Општи избори, 2. октобар 2022. године објављен је 02.02.2023. године и доступан је на линку https://bit.ly/3JiayHu . У извјештају се поред осталог наводи: Централна изборна комисија је провела изборе учинковито, транспарентно и у законским роковима, упркос кашњењима узрокованим касном исплатом потребних средстава и великим недостатком људских ресурса. Док су комисије на вишим нивоима, посебно Централна изборна комисија, уживале повјерење заинтересованих страна, повјерење јавности у комисије бирачких одбора (БО) остало је ниско због широко распрострањених оптужби да неке политичке странке тргују позицијама на бирачким мјестима како би контролисале бирачка мјеста на дан избора.”.