Утврђени резултати посредних избора за предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине

Сарајево, 02.03.2023. године -  Централна изборна комисија БиХ данас је на 25. сједници донијела Одлуку о утврђивању резултата посредних избора за предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине.

Према усвојеној одлуци Централна изборна комисија Босне и Херцеговине утврђује резултате и овјерава да су посредни избори за предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине проведени у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине, те да су за предсједника и потпредсједнике Федерације Босне и Херцеговине изабрани:

  1. Лидија Брадара-предсједница Федерације Босне и Херцеговине
  2. Рефик Лендо-потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине
  3. Игор Стојановић-потпредсједник Федерације Босне и Херцеговине

Против Одлуке о утврђивању резултата посредних избора за предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине, у складу с чланом 6.9 став (1) и став (2) Изборног закона Босне и Херцеговине, може се поднијети жалба Апелационом одјелу Суда Босне и Херцеговине у року од два (2) дана од дана пријема ове одлуке, коју Централна изборна комисија БиХ доставља путем факс апарата и иста ће бити објављена на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.

Жалба се подноси преко Централне изборне комисије БиХ и доставља се путем факс апарата на број 033/251-329, електронском поштом на е-маил адресу kon[email protected] или непосредно у сједиште Централне изборне комисије БиХ, Улица Данијела Озме број 7, Сарајево.

Данашњу 25. сједницу Централне изборне комисије БиХ можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=HjIGI6X1A_c