Поступак утврђивања и потврђивања резултата посредних избора за предсједника и потпредсједнике Федерације БиХ

Сарајево, 17.02.2023. године -  У складу са чланом 2.9 став (1) тачка 9. Изборног закона БиХ Централна изборна комисија Босне и Херцеговине утврђује и потврђује резултате свих непосредних и посредних избора обухваћених Изборним законом БиХ, овјерава да су ти избори проведени у складу са Изборним законом БиХ и објављује резултате свих непосредних и посредних избора обухваћених Изборним законом БиХ.

У вези са поступком утврђивања и потврђивања резултата посредних избора за предсједника и потпредсједнике Фeдереације БиХ обавјештавамо јавност о сљедећем:

Избори за предсједника и два потпредсједника Федерације БиХ врше се у складу са одредбама члана  9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 и 9.19 Изборног закона БиХ.

У складу са чланом 9.19 став (1) Изборног закона БиХ „Три кандидата изабрана у складу с члановима 9.13 до 9.18 овог Закона одлучују између себе који од њих ће обављати функцију предсједника. Уколико се договор не постигне, о томе ће одлучивати Представнички дом.“.

У складу са чланом 58х. Упутства о поступку проведбе посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћеним Изборним законом БиХ „Одлука надлежног дома Парламента Федерације БиХ о избору листе од три кандидата у складу са члановима 9.13 до 9.18 Изборног закона БиХ и одлука из члана 9.19 став (1) Изборног закона БиХ , заједно са комплетним изборним материјалом доставља се Централној изборној комисији БиХ на утврђивање и потврђивање резултата избора у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 9. Изборног закона БиХ.“.

До данас,  17.02.2023. године Централна изборна комисија БиХ је примила изборни материјал само од Представничког дома Парламента Федерације БиХ.

Да би могла приступити поступку утврђивања изборних резултата посредних избора за предсједника и потпредсједнике Федерације БиХ неопходно је да Централна изборна комисија БиХ добије изборни материјал из Дома народа Парламента Федерације БиХ као и одлуку из члана 9.19 став (1) Изборног закона БиХ.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине када се стекну увјети доноси одлуку о утврђивању резултата избора, а након протока рока за подношење жалби и након правоснажности одлуке Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о потврђивању резултата посредних избора за предсједника и потпредсједнике Федерације БиХ и исту објављује у „Службеном гласнику БиХ“ .