Посредни избори- овјера кандидата и кандидатских листи

Сарајево, 20.01.2023. године -  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине данас је на 8. сједници у 2023. години разматрала Извјештај о извршеним провјерама кандидата за избор предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине и Извјештај о извршеним провјерама кандидатских листи за избор делегата из Федерације Босне и Херцеговине у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине доставио је дана 18.01.2023. године имена два (2) кандидата за избор предсједника и потпредсједника Федерације БиХ на потврђивање и овјеру Централној изборној комисији БиХ како слиједи:

1.     кандидат групе од 13 делегата у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, за избор предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине из Клуба бошњачког народа РЕФИК ЛЕНДО.

2.     кандидаткиња групе од 22 делегата у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине, за избор предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине из Клуба хрватског народа ЛИДИЈА БРАДАРА.

У складу са одребама Изборног закона БиХ и Упутства о поступку проведбе посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине,  извршене су сљедеће провјере предложених кандидатских листи и кандидата:

 • да ли је кандидатска листа поднесена од стране овлаштеног предлагача,
 • да ли су предложени кандидати на кандидатској листи уписани у Централни бирачки списак у ФБиХ,
 • да  ли се име кандидата  налази у евиденцијама санкција које се воде у Централној изборној комисији БиХ,
 • да ли је кандидатска листа поднесена на обрасцима утврђеним од стране Централне изборне комисије БиХ
 • да ли је сваки кандидат  лично потписао изјаву о прихватању кандидатуре у складу са чланом 58б. Упутства о поступку проведбе посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине.
 • да ли је изјашњење припадности конститутивним народима идентично изјашњењу у изјавама и евентуалној кандидидатури на Опћим Изборима 2022. године и Локалним изборима 2020. године.

У складу са чланом 2.9 став (1) тачка 6) Изборног закона Босне и Херцеговине  Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је овјерила предложене кандидате, с обзиром да су испуњени услови из члана 16.,1.7,1.8 став (1) тачка (5), 4.2 и члана 9.13 став (1) Изборног закона БиХ.

Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине доставио је дана 18.01.2023. године кандидатске листе за избор делегата из Федерације Босне и Херцеговине у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на потврђивање и овјеру Централној изборној комисији БиХ. Укупно је достављено 13 кандидатских листи.

За избор делегата из реда бошњачког народа достављено је шест (6) листи на којима се налази 14 кандидата за делегате у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и то:

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ОРЛОВИЋ АМИР

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ЏЕНАН                       ЂОНЛАГИЋ                          Бошњак                                               1

МЕНСУРА                  БЕГАНОВИЋ                        Бошњак                                                2

ХАМЕД                      ХОЏИЋ                                  Бошњак                                               3

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ДАУТОВИЋ ЕМИР

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ЏЕМАЛ                      СМАЈИЋ                                Бошњак                                               1

МИРНЕС                   ГУШИЋ                                  Бошњак                                               2

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа делегати ИРФАН ЧЕНГИЋ И ЏЕВАД ХАЏИЋ

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ЕЛВИР                       КАРАЈБИЋ                          Бошњак                                               1

ЕДИС                          ДЕРВИШАГИЋ                  Бошњак                                               2

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа НАРОД И ПРАВДА

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

КЕМАЛ                       АДЕМОВИЋ                          Бошњак                                               1

ЕЛМЕДИН                 КОНАКОВИЋ                         Бошњак                                               2

АМРА                         БАБИЋ                                   Бошњак                                               3

 

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ЗАХИРАГИЋ ХАРИС

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ШЕФИК                     ЏАФЕРОВИЋ                       Бошњак                                               1

ХАЛИД                      ГЕЊАЦ                                 Бошњак                                               2

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ЗУКИЋ МУАМЕР

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

САФЕТ                       СОФТИЋ                              Бошњак                                              1

ХАЗИМ                      РАНЧИЋ                              Бошњак                                               2

                                 

                                                                                             

За избор делегата из реда хрватског народа достављено је седам (7) листи на којима се налази 27 кандидата за делегате у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и то:

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ДАМИР МАРЈАНОВИЋ

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ЗЛАТКО                    МИЛЕТИЋ                          Хрват                                                   1

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ИВАН ОДАК

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ИЛИЈА                        ЦВИТАНОВИЋ                  Хрват                                                   1

ИВАН                         ВУКАДИН                           Хрват                                                   2

ЖЕЉКО                     ЈОСИЋ                                  Хрват                                                   3

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа МАНДИЋ ТОМИСЛАВ

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ЗДЕНКО                    ЋОСИЋ                                Хрват                                                  1

МАТЕ                         ЛОНЧАР                               Хрват                                                  2

МИРО                        ГРАБОВАЦ                          Хрват                                                   3

ДАНИЕЛА                 ПЕРИЋ                                Хрват                                                   4

НИКИЦА                   ВИДОВИЋ                           Хрват                                                   5

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа МАРТИНОВИЋ ТОМИСЛАВ

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ДРАГАН                    ЧОВИЋ                                     Хрват                                                   1

БОРЈАНА                  КРИШТО                                  Хрват                                                   2

ДАРИЈАНА               ФИЛИПОВИЋ                          Хрват                                                   3

ВИКТОРИЈА             ХАУБРИЦХ                              Хрват                                                   4

ТАЊА                        ВУЧИЋ‑ТОМИЋ                      Хрват                                                   5

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа МУЈКАНОВИЋ МАРИНА

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ЈУГОСЛАВ                  БРДАР                                   Хрват                                                   1

ДАВОР                       ЧИЧИЋ                                   Хрват                                                   2

ВЛАДО                       РАШИЋ                                  Хрват                                                   3

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа НАКИЋ ИЛИЈА

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

МАРИНА                   ПЕНДЕШ                                 Хрват                                                  1

МАРИНКО                ЧАВАРА                                   Хрват                                                  2

ИВАНКА                   БАРИЋ                                    Хрват                                                   3

АНТО                       ЛОЗАНЧИЋ                            Хрват                                                   4

СУЗАНА                   КРИШТО                                 Хрват                                                   5

 

Политички субјект                                                         Кандидатска листа ТАДИЋ ИВО

Име                             Презиме                               Националност                Позиција на листи

ИВО                            ВИНЦЕТИЋ                           Хрват                                                  1

МАРИЈАН                  КЛАИЋ                                   Хрват                                                   2

НИКОЛА                    РАГУЖ                                    Хрват                                                   3

ТЕА                            РУЖИЋ                                  Хрват                                                   4

АНА                            РАШО                                    Хрват                                                    5

 

У складу са одребама Изборног закона БиХ и Упутства о поступку проведбе посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине,  извршене су сљедеће провјере предложених кандидатских листи и кандидата:

 • да ли је кандидатска листа поднесена од стране овлаштеног предлагача,
 • да ли су предложени кандидати на кандидатским листама уписани у Централни бирачки списак у ФБиХ,
 • да ли имају евидентиране забране кандидовања у складу са Изборним законом БиХ, које се воде код Централне изборне комисије БиХ,
 • да ли су све кандидатске листе поднесене на обрасцима утврђеним од стране Централне изборне комисије БиХ
 • да ли је сваки кандидат  лично потписао изјаву о прихватању кандидатуре у складу са чланом 6. Упутства о поступку проведбе посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине и
 • да ли је изјашњење припадности конститутивним народима и осталим идентично изјашњењу у изјавама и евентуалној кандидидатури на Опћим Изборима 2022. године и Локалним изборима 2020. године.

Након извршених провјера кандидатских листи, у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 6) Изборног закона Босне и Херцеговине, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је овјерила свих  шест кандидатских листи за избор делегата из реда бошњачког народа за делегате у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и свих седам кандидатских листи за избор делегата из реда хрватског народа за избор делегата у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.