Пријевремени избори 2023. године – пријаве 76 особа не испуњавају услове за гласање изван БиХ

Сарајево, 09.01.2023. године -  На основу члана 2.9 став (1) тачка 4. и 17, а у вези са чланом 3.15 Изборног закона Босне и Херцеговине, чланa 28. Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког списка, Одлуке о расписивању и одржавњу пријевремених избора за градоначелнике градова Бихаћ, Тузла, Сребреник, и Зворник и начелника општина Братунац и Вогошћа Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је данас на 2. сједници у 2023. години донијела Одлуку  којом се одбија упис у Извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за 76 особа. Њихове пријаве су одбијене јер не испуњавају законом прописане услове, односно недостаје валидан доказ о идентитету или недостаје доказ о пребивалишту у БиХ или недостаје валидан доказ о тачној адреси боравка изван БиХ или пријава има више недостатака.

Саставни дио одлуке је и списак одбијених особа за упис у Извод за гласање изван БиХ на пријевременим изборима 2023. године, а иста ће бити објављена на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba, и сматрат ће се да је даном објаве достављена свим учесницима у изборном процесу. Против наведене одлуке се може изјавити жалба Апелационом одјељењу Суда БиХ путем Централне изборне комисије БиХ у року од два дана од дана објаве одлуке на интернет страници Централне изборне комисије БиХ.

У складу са Упутством о редослиједу изборних активности за одржавање пријевремених избора за градоначелника Града Бихаћ, Тузла, Сребреник и Зворник и начелника Општине Братунац и Вогошћа Централни бирачки списак се закључује 16.01.2023. године.

Пријевремени избори за градоначелника Града Бихаћ, Тузла, Сребреник и Зворник и начелника Општине Братунац и Вогошћа ће се одржати у недјељу, 05.02.2023. године.

Данашњу 2. сједницу Централне изборне комисије БиХ можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=39rnWhx5Ou8