О уручивању Увјерења о додјели мандата новоизабраним посланицима Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

Сарајево, 15.11.2022. године -  У складу са чланом 2.9 став (1) тачка 10. Изборног закона БиХ Централна изборна комисија Босне и Херцеговине “издаје увјерење лицима која су добила мандат на свим нивоима непосредних и посредних избора у Босни и Херцеговини обухваћених овим Законом“.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је свим секретарима стручних служби органа власти за које су проведени Општи избори у БиХ 02. октобра 2022. године доставила Увјерења о додјели мандата новоизабраним члановима органа власти како би се могле сазвати конститутивне сједнице, без намјере да изабраним званичницима службенице тих стручних служби уручују Увјерања о додјели мандата.

У свим изборним циклусима до сада Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је позивана на конститутивне сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на којима је уручивала Увјерења о додјели мандата уваженим посланицима. Посебно је то значајно јер овласти Централне изборне комисије БиХ, као независне државне институције, произилазе из овласти највишег државног законодавног органа, Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Позив на конститутивну сједницу деветог сазива Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Централна изборна комисија БиХ још није добила, а биће јој изузетна част да новоизабраним уваженим посланицима уручи Увјерења о додјели мандата.