Општи избори 2022. - основне информације

Сарајево, 29.09.2022. - Недјеља, 2. октобра 2022. године је дан избора у Босни и Херцеговини.

Бирачка места ће бити отворена за гласање од 07 до 19 часова.

Бирачи, поред других могућности, могу да провјере локацију свог бирачког мјеста слањем СМС поруке на број 091 12 12 12.

Да би могао да гласа, бирач мора показати један од важећих докумената државе Босне и Херцеговине, односно личну карту, возачку дозволу или пасош.

Бира се укупно 518 чланова сљедећих органа:

 • Предсједништво БиХ: 3
 • Парламент БиХ: Укупно 42 - из ФБиХ 28 (21 директни и 7 компензацијских мандата), из РС 14 (9 директних и 5 компензацијских мандата)
 • Парламент ФБиХ: 98 (73 директна и 25 компензацијских мандата)
 • Предсједник и потпредсједници РС: 3
 • Народна скупштина РС: 83 посланика (63 непосредна и 20 компензационих мандата)
 • Кантон 1 (Унско-сански кантон): 30
 • Кантон 2 (Посавски кантон): 21
 • Кантон 3 (Тузлански кантон): 35
 • Кантон 4 (Зеничко-добојски кантон): 35
 • Кантон 5 (Босанско-херцеговачки кантон – Горажде): 25
 • Кантон 6 (Средњобосански кантон): 30
 • Кантон 7 (Херцеговачко-неретвански кантон): 30
 • Кантон 8 (Западнохерцеговачки кантон): 23
 • Кантон 9 (Кантон Сарајево): 35
 • Кантон 10: 25

145 политичких субјеката (90 политичких партија, 17 независних кандидата и 38 коалиција) добило је сертификат за учешће на Општим изборима 2022. године.

Међутим, на гласачком листићу ће бити укупно 127 политичких субјеката јер 8 партија излази на изборе само као дио коалиције, а 10 политичких партија нема овјерене кандидатске листе.

Дакле, укупно 127 политичких субјеката (72 политичке странке, 38 коалиција и 17 независних кандидата) биће на гласачким листићима на Општим изборима у БиХ заказаним за 2. октобар 2022. године.

Имена 7.258 кандидата су овјерена и налазе се на гласачким листићима за институције:

Предсједништво Босне и Херцеговине 10 кандидата

Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 752 кандидата

Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 1.230 кандидата

Народну скупштину Републике Српске 1.429 кандидата

Предсједник и потпредсједници Републике Српске 31 кандидат

Кантоналне скупштине у Федерацији Босне и Херцеговине 3.806 кандидата

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је 25.08.2022. године донијела Одлуку о закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за Опште изборе 2022. године и објављивању броја бирача за сваку изборну јединицу са стањем на дан 18.08.2022. године у поноћ. Према наведеној одлуци, у изводе из Централног бирачког списка за Опште изборе 2022. године уписано је 3.368.666 бирача и то:

 - број редовних бирача је 3.277.490

 - број бирача са статусом расељених који гласају у одсуству је 6.124

 - број бирача са статусом расељених који гласају лично је 15.086

 - број бирача који гласају путем поште је 63.264

 - број бирача који гласају у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ је 6.702

Од укупног броја од 3.368.666 бирача, њих 14.222 се налази на транскрипту и Централном бирачком списку за гласање путем мобилног тима.

На општим изборима 2022. је ангажовано бише од 50.000 запослених са пуним и непуним радним временом:

7 чланова Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

58 запослених на неодређено и 37 запослених на одређено вријеме у Секретаријату Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

571 члан у 143 општинске/градске изборне комисије

217 службеника у општинским/градским бирачким центрима

Око 50.000 чланова и заменика чланова бирачких одбора

Око 450 особа је ангажованоп у Главном центру за бројање.

Одређена су укупно 5.903 бирачка мјеста:

- 5418 редовних бирачких мјеста

- 7 бирачких мјеста за гласанје у одсутности/лично (расељено унутар БиХ)

- 105 бирачких места за гласање на непотврђеним гласачким листићима

- 352 мобилна тима

- 21 бирачко мјесто у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине у 15 земаља.

Више од 60.000 акредитованих посматрача пратиће рад изборне администрације, процес гласања и пребројавање гласова.

Највећи број су посматрачи политичких субјеката акредитовани од општинских/градских изборних комисија у Босни и Херцеговини. Очекујемо да ће их бити акредитовано више од 50.000.

Централна изборна комисија БиХ акредитује посматраче из удружења грађана из БиХ, међународних владиних и невладиних организација, а дјелимично и из политичких субјеката (само оне који посматрају рад Централне изборне комисије БиХ и Главног центра за бројанје).

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је до 29.09.2022. акредитовала 3.767 посматрача. Број је промјењив јер се међународни посматрачи могу акредитовати до дана избора.

Процјењује се да ће општи избори у Босни и Херцеговини коштати 12.528.000 КМ.

Од тога, највећи расходи су за накнаде члановима и замјеницима чланова бирачких одбора у износу од око 6.795.000 КМ, за набавку папира и штампање гласачких листића 1.500.000 КМ и поштанске трошкове слања гласачких пакета у иностранство - 1.270.000 КМ.

На иницијативу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине и Радне групе за праћење реализације задатака из надлежности институција и полицијских агенција у Босни и Херцеговини у вези са провођењем Општих избора 2022. године, коју је формирао Министарство сигурности Босне и Херцеговине, директор Дирекције за координацију полицијских тијела Босне и Херцеговине донио је 10.08.2022. Одлуке о образовању Оперативног штаба акције „Општи избори 2022.“ задуженог за безбједносни аспект изборног процеса у БиХ.

У Оперативни штаб акције "Општи избори 2022" укључени су представници Министарства сигурности Босне и Херцеговине, Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА-е), Граничне полиције Босне и Херцеговине, Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, ентитетска и кантонална министарства унутрашњих послова, Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Новине на овим изборима од значаја за јавност, прије свега за бираче, су:

– Уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, израђено је 6.090 еколошки безбједоносних печата, по један за свако бирачко мјесто. Заштитни печат утврђује вјеродостојност и безбједносну исправност гласачког листића. Печат ће бити одштампан на предњој страни гласачког листића, у доњем лијевом углу, испод упутства за гласање. Поред сигурносног печата са десне стране потписује се овлашћено лице, тј. члан бирачког одбиора задужен за издавање гласачких листића.

- Прецизиране су одредбе које се односе на помоћ другог лица. Да би остварио право на помоћ другог лица, бирач мора да докаже предсједнику бирачког одбора исправом надлежног органа да је слијеп или физички инвалид, а неписменост докаже писањем ХХХ или празним рубриком у пољу за потпис на идентификационом документу.

- Гласачка кабина /параван  је окренута према бирачком одбору и посматрачима како би се спријечила могућност сликања или замјене гласачких листића.

У периоду од 48 сати прије отварања бирачких мјеста и до затварања бирачких мјеста забрањено је објављивање резултата истраживања јавног мњења у вези са гласањем и изборима. Ова забрана траје од петка 30. септембра у 07:00 часова до затварања бирачких мјеста.

Изборна тишина почиње 24 сата прије отварања бирачких места и траје до њиховог затварања, односно траје од 1. октобра 2022. године у 07:00 часова ујутру до 19:00 часова у недјељу, 02.10.2022. године.

У том периоду политичким субјектима је забрањено учешће у јавном политичком дјеловању, а било је забрањено и медијско праћење било какве активности у вези са политичком и изборном кампањом.

Забрањена је свака активност која ремети или омета изборни процес.