Објављен јавни позив за избор кандидата за Супервизоре изборног процеса у општинским/градским изборним комисијама

Сарајево, 24.09.2022. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у складу са чланом 2.9 став (1) тачка 1. Изборног закона БиХ координише, надгледа и регулише законитост рада свих изборних комисија и бирачких одбора.

У складу са наведеним Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је објавила Јавни позив за избор 144 кандидата за Супервизоре изборног процеса у изборним комисијама основних изборних јединица током проведбе Општих избора 2022. године заказаних за недјељу, 2. октобра.

Супервизори изборног процеса у изборним комисијама основних изборних јединица током проведбе Општих избора 2022. године су овлаштена и акредитована лица у име Централне изборне комисије Босне и Херцеговине задужена да координишу и надгледају Опште избора 2022. године у оквиру овлаштења прописаних Изборним законом БиХ.

За Супервизора не може бити именовано лице:

- које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1 .6, 1 .7 и 1 .7а лзборног закона БиХ;

- које је члан највишег извршно-политичког органа политичке стганке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

- којеа је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;

 - које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и

- којој је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорна, у посљедње четри године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Пријава се подноси путем посебне он-лине Апликације постављене на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba .

Крајњи рок за подношење пгијава је сриједа, 28.09.2022. године до 16:00 часова.

 

Јавни позив је доступан по линком:

https://www.izbori.ba/?Lang=3&CategoryId=586&Tag=501