Приговори и жалбе

Сарајево, 19.09.2022. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је у свом раду отворена према јавности и транспарентан рад је један од приоритета ове државне институције.

Од данас ће јавност имати увид и у преглед примљених приговора и жалби у изборном периоду достављених Централној изборној комисији БиХ са назначеним статусом истих.

Преглед примљених приговора и жалби са стањем на дан 19.09.2022. године можете погледати на интернет страници Централне изборне комисије БиХ  www.izbori.ba на подстраници Општи  избори 2022/ Приговори и жалбе под линком:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=5&CategoryID=1181&PodmId=1207 .

Преглед ће бити ажуриран сваких седам дана.