Завршено именовање чланова бирачких одбора у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине

Херцеговине је на данашњој сједници окончала поступак именовања чланова и замјеника чланова бирачких одбора у 21 дипломатско-конзуларном представништву државе Босне и Херцеговине у 15 држава у којима ће бити организирано гласање у недјељу, 02.10.2022. године на Општим изборима у Босни и Херцеговини. За гласање у дипломатско-конзуларним представништвима регистровано је укупно  6.702 бирача.

Централна изборна комисија БиХ је у складу са чланом 1.5 став (5) Изборног закона БиХ именовала бирачке одборе за гласање у дипломатско–конзуларним представништвима БиХ, тако да је у сваком бирачком одбору осигурана заступљеност чланова из сваког конститутивног народа. Именоване су укупно 162 особе и то 81 особа за члана и исто толико особа за замјеника члана бирачког одбора.

Коверте са гласачким листићима са бирачких мјеста у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ се у складу са чланом 53. Правилника о проведби избора отварају и броје у Главном центру за бројање у Сарајеву.

Чланом 27. став (1)  и (2) Правилника о проведби избора у БиХ прописано је да ће Централна изборна комисија БиХ најкасније десет дана прије отварања бирачких мјеста у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ доставити Министарству вањских послова БиХ сав изборни материјал.

У складу са наведеним одредбама Централна изборна комисија БиХ је данас у сједишту Министарства ванских послова БиХ организовала примопредају изборног материјала, ради даље дистрибуције према дипломатско-конзуларним представништвима БиХ.

Министарство вањских послова БиХ ће три дана прије отварања бирачких мјеста у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ доставити бирачком одбору одговарајућег дипломатско-конзуларног представништва БиХ изборни материјал, а најкасније 12 часова прије отварања бирачких мјеста.