Завршена израда око 6.000 сигурносних еколошких штамбиља којим се отискују гласачки листићи на изборима у Босни и Херцеговини

Сарајево, 08.09.2022. године – На основу Одлуке о начину израде, облику и садржају, чувању, употреби и уништавању штамбиља којим се утискују гласачки листићи на Општим изборима у Босни и Херцеговини заказаним за 02.10.2022. године, захваљујући финансијској подршци Владе Уједињеног Краљевства, кроз пријекат који реализује Удружење изборних званичника у БиХ, фирма „Мојић“ д.о.о. из Бијељине, која је генерални заступник за Босну и Херцеговину компаније Тродат из Аустрије, завршила је израду око 6.000 сигурносних еколошких  штамбиља за свако бирачко мјесто у Босни и Херцеговини и у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у којима ће бити организовано гласање.

Уз полицијску пратњу и надзор, као и уз пратњу и контролу овлаштених лица из Централне изборне комисије БиХ, штамбиљи су данас из Бијељине транспортовани у складиште Централне изборне комисије БиХ у Источном Сарајеву, одакле ће заједно са осјетљивим изборним материјалом бити достављени општинским/градским изборним комисијама.

У питању су посебни сигурносни еколошки штамбиљи који ће се користити за овјеру гласачких листића а што за циљ има онемогућавање изборних манипулација и превара. Сигурносним еколошким штамбиљом се утврђује аутентичност и сигурносна исправност гласачког листића који се користи на бирачком мјесту на изборима у Босни и Херцеговини. 

Сигурносни еколошки штамбиљ ће се отискивати на предњој страни гласачког листића, у доњем лијевом углу, испод упутства за гласање. Поред сигурносног еколошког штамбиља са десне стране потписује се овлаштено лице, тј. члан   бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића.

Централна изборна комисија БиХ је увела ову новину употребе сигурносног еколошког штамбиља на бирачком мјесту са циљем да побољша постојећи ниво повјерења јавности у интегритет и правичност изборног процеса.