Завршена вишедневна едукација контролора изборних резултата

Сарајево, 08.09.2022. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је данас завршила вишедневну едукацију контролора изборних резултата за Опште изборе 2022. године.

Свака изборна комисија основне изборне јединце (општинске, градске и Изборна комисија Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине) мора имати најмање два контролора изборних резултата и они их именују на период од пет година.

Обука је, у складу са Инструкцијом о обуци, тестирању и цертификовању контролора изборних резултата изборних комисија основних изборних јединица у БиХ коју је Централна изборна комисија БиХ усвојила у јуну 2022. године, проведена путем Зоом платформе и обухватила је приказ рада референта за унос изборних резултата, супервизора изборних резултата и контролора изборних резултата на апликацији са свим ситуацијама које се могу појавити и начином дјеловања.

Полазницима је на практичан и теоретски начин презентован начин уноса и обраде изборних резултата у  апликацију Јединствени информациони изборни систем са циљем да буду оспособљени за самосталан рад на уносу и обради изборних резултата.  

Контролори пролазе обуку, затим тестирања (усмено и писмено) и  они који задовоље на провјери знања добијају цертификат који потврђује да је контролор оспособљен за самостално обављање задатака. 

Обуку је у овој фази прошло 286 контролора изборних резултата.