Одбијен упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за 10.749 бирача

Сарајево, 04.08..2022. године – Централна изборна комисија БиХ је на 37. сједници одржаној 04.08.2022. године донијела Одлуку  о утврђивању и објави броја бирача уписаних у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за Опште изборе 2022. године. Одлуком је утврђено да ће се на изводу из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине наћи укупно 69.872 бирача. Централна изборна комисија БиХ списак бирача уписаних да гласају изван БиХ јавно објављује на својој wеб страници, водећи рачуна о заштити личних података. Централна изборна комисија БиХ списак бирача за гласање изван Босне и Херцеговине објављује како би бирач који је без свог знања, односно мимо његове воље уписан у исти, имао могућност подношења жалбе.

На истој сједници Централна изборна комисија БиХ је донијела и одлуку којом се одбија упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за 10.749 бирача. Одлука се објављује на wеб страници, а у прилогу одлуке се налази списак особа чије су пријаве за гласање изван бих одбијене.

Жалбе на наведене одлуке, које се објављују данас 04.08.2022. на wеб страници Централне изборне комисије БиХ, могу се поднијети Апелационом одјељењу Суда БиХ путем Централне изборне комисије БиХ до суботе, 06.08.2022. године до 24:00 часова. Жалбе се достављају путем факс апарата на број +387 33 251 329, путем е-маил адресе info@izbori.ba или лично у сједиште Централне изборне комисије БиХ, улица Данијела Озме број 7, Сарајево. У субота, 06.08.2022. године у термину од 08 до 16 часова у сједишту Централне изборне комисије БиХ ће радити служба (писарница) за пријем евентуалних жалби.

Централна изборна комисија БиХ позива бираче који су поднијели пријаву да гласају  изван БиХ, да посјете wеб страницу Централне изборне комисије БиХ и провјере да ли је њихова пријава одбијена и евентуално искористе могућност подношења жалбе.

Снимак данашње сједнице Централне изборне комисије БиХ је доступан на јутјубе каналу под линком  https://www.youtube.com/watch?v=a4FxfrHc2MY .

Општи избори 2022