Уговорена наруџба око 6.000 сигурносних еколошких штамбиља којим се отискују гласачки листићи на изборима у Босни и Херцеговини

Сарајево, 26.07.2022. године – На основу Одлуке о начину израде, облику и садржају, чувању, употреби и уништавању штамбиља којим се утискују гласачки листићи на Општим изборима у Босни и Херцеговини заказаним за 02.10.2022. године, захваљујући финансијској подршци Владе Уједињеног Краљевства, кроз пријекат који ће реализовати Удружење изборних званичника у БиХ, данас је са фирмом „Мојић“ д.о.о. из Бијељине, која је генерални заступник за Босну и Херцеговину компаније Тродат из Аустрије, уговорена израда око 6.000 сигурносних еколошких  штамбиља за свако бирачко мјесто у Босни и Херцеговини.

Поводом набавке сигурносних еколошких штамбиља данас је фирму „Мојић“ у Бијељини посјетио др Суад Арнаутовић, предсједник Централне изборне комисије БиХ.

У питању је набавка посебних сигурносних еколошких штамбиља који ће се користити за овјеру гласачких листића а што за циљ има онемогућавање изборних манипулација и превара. Сигурносним еколошким штамбиљом се утврђује аутентичност и сигурносна исправност гласачког листића који се користи на бирачком мјесту на изборима у Босни и Херцеговини. 

Сигурносни еколошки штамбиљ ће се отискивати на предњој страни гласачког листића, у доњем лијевом углу, испод упутства за гласање. Поред сигурносног еколошког штамбиља са десне стране потписује се овлаштено лице, тј. члан   бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића.

Централна изборна комисија БиХ је увела ову новину употребе сигурносног еколошког штамбиља на бирачком мјесту са циљем да побољша постојећи ниво повјерења јавности у интегритет и правичност изборног процеса.