Окончана овјера кандидатских листи и кандидата за учешће на Општим изборима 2022. године

Сарајево, 25.07.2022. године – Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 35. сједници одржаној 25.07.2022. године разматрајући Извјештај о извршеним провјерама кандидатских листи и кандидата политичких странака и коалиција за учешће на Општим изборима 2022. године, након истека рока за отклањање недостатака, завршила процес овјере кандидатских листи и кандидата који испуњавају законом прописане услове.

На 33. сједници одржаној 14.07.2022. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је овјерила 750  кандидатских листи а за 78 кандидатских листи које су имале недостатке или неправилности, обавијестила политичке субјекте да отклоне исте у року од пет (5) дана (уторак, 19.07.2022. године), у складу са чланом 4.21 став (2) Изборног закона Босне и Херцеговине.

Од укупно 78 кандидатских листи које су имале недостатке или неправилности, Централна изборна комисија БиХ данас је овјерила 72 кандидатске листе од којих је једна овјерена само у дијелу  који испуњава услове, јер нису у цјелости отклоњени недостаци.

Централна изборна комисија БиХ је одбила овјеру 6 кандидатских листи јер не испуњавају законске услове за овјеру.

У поступку овјере кандидатских листи и кандидата Централна изборна комисија БиХ је овјерила укупно 822 кандидатске листе укључујући раније овјерених 17 независних кандидата.

Рок за објаву овјерених кандидатских листи у службеним гласилима и средствима јавног информисања је до 18.08.2022. године.

Данашњу сједницу Централне изборне комисије БиХ можете погледати на https://www.youtube.com/watch?v=PtR9Zy6URRQ .