37 . (коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

4. 8. 2022 15 : 0 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Градско вијеће Зеница
   2) Скупштина општине Источни Стари Град
   3) Скупштина општине Шамац
 2. Приједлог Рјешења у предмету Градске изборне комисије Градачац
 3. Извјештај о упису бирача за гласање изван Босне и Херцеговине за Опште изборе 2022. године са приједлозима одлука
 4. Захтјев за поништење претходних ручних додјела
 5. Извјештај о достављеном захтјеву за акредитовање изборних посматрача за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2022. године
 6. Приједлог Одлуке у предмету кршења одредби члана 16.14 став (3) Изборног закона Босне и Херцеговине:
   1) Наша странка
   2) ПДП – Партија демократског прогреса
   3) Уједињена Српска
 7. Приједлог Закључка у предмету кршења одредби члана 16.14 став (3) Изборног закона Босне и Херцеговине:
   1) Савез независних социјалдемократа – СНСД
   2) Савез независних социјалдемократа – СНСД и Борис Јеринић
   3) Савез независних социјелдемократа – СНСД и Владо Ђајић
   4) Странка за Босну и Херцеговину и Адмир Чавалић
 8. Приједлог Закључка по жалби Селме Алишић
 9. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 10. Приједлог Упутства о начину контроле изгледа и садржаја гласачког листића за проведбу непосредних избора
 11. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад бирачких одбора у Босни и Херцеговини на провођењу Општих избора 2022. године
 12. Приједлог Правилника за израду годишњег програма рада Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 13. Приједлог Инструкције о службеним путовањима и остваривању међународне сарадње и протокола Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 14. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама Еде Канлића
 15. Приједлог закључка о утврђивању радног времена у Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
 16. Приједлог:
   1) Захтјева за додјелу средстава из буџета за 2023. годину, Инструкција за буџетске кориснике бр. 2
   2) нацрта плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2023. годину
 17. Приједлог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период јули – децембар 2022. године
 18. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци рачунарске и електронске опреме
   2) именовању Комисије за јавну набавку рачунарске и електронске опреме
 19. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци продужења редовних лиценци и набавци нових дугогодишњих лиценци
   2) именовању Комисије за јавну набавку продужења редовних лиценци и набавку нових дугогодишњих лиценци
 20. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци намјештаја за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
   2) именовању Комисије за јавну набавку намјештаја
 21. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци материјално-техничких средстава за хигијенско-епидемиолошку заштиту у условима епидемије Ковид-19
   2) именовању Комисије за јавну набавку материјално-техничких средстава за хигијенско-епидемиолошку заштиту у условима епидемије Ковид-19
 22. Приједлог Одлуке о набавци угоститељских услуга за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 23. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању тима задуженог за праћење реализације услуга штампања и паковања гласачких листића за Опште изборе 2022. године
 24. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку амбалажног материјала:
   1) ЛОТ 1 – ПВЦ вреће
   2) ЛОТ 2 – картонске кутије
 25. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга:
   1) штампања и паковања коначних бирачких спискова за провођење Општих избора 2022. године – ЛОТ 1
   2) штампања коверата и ознака за бирачка мјеста за провођење Општих избора 2022. године – ЛОТ 2
   3) штампања образаца за бирачка мјеста, изборне комисије и Главни центар за бројање и штампање постера за бирачка мјеста и изборне комисије за провођење Општих избора 2022. године – ЛОТ 3
   4) израда фасцикли са сухим жигом и штампање цертификата за додјелу мандата за провођење Општих избора 2022. године – ЛОТ 4
 26. Остало

 

Предсједник

др Суад Арнаутовић