57 . (кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

10. 8. 2023 10 : 0 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Градско вијеће Чапљина
   2) Општинско вијеће Челић
   3) Скупштина општине Источно Ново Сарајево
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Невесиње
   2) Општинске изборне комисије Рибник
 3. Приједлози одлука о санкционисању предсједника, чланова и замјеника чланова бирачког одбора на бирачком мјесту 025А026 у Основној изборној јединици Градачац
 4. Приједлози одлука из области примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 5. Приједлог Правилника о:
   1) условима набавке и начину кориштења службених возила и вођења евиденција о кориштењу службених возила у Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
   2) условима набавке и начину кориштења службеног специјализованог возила у Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Одлуке о измјенама Плана набавки за 2023. годину Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци моторног возила
   2) именовању Комисије за набавку моторног возила
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци горива
   2) именовању Комисије за набавку горива за службена моторна возила
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга лекторисања текста на три језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 10. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга издавања авио карата за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине


 

Замјењује предсједника

Др Ахмет Шантић, члан