29 . сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

23. 3. 2023 10 : 0 1. Усвајање Извода из Записника са 86. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 87. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 88. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 89. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 91. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 92. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 93. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 94. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 95. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 96. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 97. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 98. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 99. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 102. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 103. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 104. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 105. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 2. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
  Усвајање Извода из Записника са 3. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
  Усвајање Извода из Записника са 4. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
  Усвајање Извода из Записника са 5. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
  Усвајање Извода из Записника са 6. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
  Усвајање Извода из Записника са 7. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
  Усвајање Извода из Записника са 8. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2023. години
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Народна скупштина Републике Српске
   3) Скупштина Унско-санског кантона
   4) Скупштина Брчко дистрикта БиХ
   5) Градоначелник града Живинице
   6) Градско вијеће Чапљина
   7) Општинско вијеће Нови Град Сарајево
   8) Скупштина општине Љубиње
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Илијаш
   2) Општинске изборне комисије Кисељак
   3) Општинске изборне комисије Ново Горажде
   4) Општинске изборне комисије Нови Град Сарајево
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе проведбе избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју Општине Вишеград
 5. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-34/23 од 24. 2. 2023. године 2) Приједлог Одлуке жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-34/23 од 24. 2. 2023. године
 6. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-33/23 од 24. 2. 2023. године 2) Приједлог Одлуке по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-33/23 од 24. 2. 2023. године
 7. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-30/23 од 24. 2. 2023. године 2) Приједлог Одлуке по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-30/23 од 24. 2. 2023. године
 8. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-32/23 од 24. 2. 2023. године 2) Приједлог Одлуке по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-32/23 од 24. 2. 2023. године
 9. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-29/23 од 24. 2. 2023. године 2) Приједлог Одлуке по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира, кандидата политичког субјекта Народ и правда Фатић Мирнеса и кандидата политичког субјекта Народ и правда Бабић Амре на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-29/23 од 24. 2. 2023. године
 10. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда и кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-31/23 од 24.2.2023. године 2) Приједлог Одлуке по жалбама политичког субјекта Народ и правда и кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-31/23 од 24. 2. 2023. године
 11. 1) Приједлог Закључка о спајању предмета по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира и кандидата политичког субјекта Хаџиахметовић Енвера на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-28/23 од 24.2.2023. године 2) Приједлог Одлуке по жалбама политичког субјекта Народ и правда, кандидата политичког субјекта Народ и правда Османбашић Емира и кандидата политичког субјекта Хаџиахметовић Енвера на Одлуку Градске изборне комисије Високо број: 02/1-28/23 од 24.2.2023. године
 12. Остало